Esittely

PDM2PK-logo

Hankkeen PDM2pk päätavoitteena on kohdeyritysten henkilöstön tuote- ja elinkaarenhallinnan (PDM/PLM) osaamisen lisääminen. Edistämme ja tuemme yritysten kasvua sekä asiakkaiden kykyä vastata vaatimustenmukaisuuteen tilaus- ja toimitusverkostojen osalta.

PDM2pk-hankkeen avulla pyritään auttamaan yrityksiä vastaamaan muuttuvan ympäristön tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä seuraavilla tavoilla:

 • Auttaa käyttöönoton suunnittelussa yrityskohtaisella konsultoinnilla
  • Varsinaisen käyttöönoton toteutus yritysten omilla resursseilla
  • Tiedonhallinnan tilanteen kartoitus yrityskohtaisesti
   • Kartoituskyselydokumentti saatavilla
  • Yrityskohtaisten tarpeiden selventäminen
  • Demorakenteiden käyttö hahmottamisessa
 • Koulutussisältöjä yritysten henkilökunnille
 • Tarvittaessa auttaa löytämään opiskelijaresursseja yrityskohtaisiin opinnäytetöihin
 • Mahdollisuus osallistua virtuaalisiin yhteistoimintapajoihin
  • Järjestelmätoimittajien esityksiä
  • Samassa tilanteessa olevien kanssa keskustelua
  • Nykyaikaisten teknologien mahdollisuudet

Haemme yrityksiä mukaan yhteistyöhön kehittämään koulutussisältöjä pk-yrityksille.

Tarjoamme mukaan lähteville yrityksille mahdollisuuden osallistua koulutussisältöjen yhteiskehittämiseen yrityksen tarpeet huomioon ottaen. Samalla myös osallistuvien henkilöiden osaaminen tuote- ja elinkaarenhallinnan sisällöistä ja ohjelmistoista kasvaa.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) yhteistyönä ja sen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Turun AMK ja TAMK osaamiset täydentävät toisiaan, Turun AMK:lla on kattava osaaminen laivanrakennusteollisuuden tarpeista, tuotekehityksestä sekä alihankintaketjuista.

Tampereen ammattikorkeakoulu taas on vahva toimija, kouluttaja ja asiantuntija konepajateollisuuden arvonmuodostus ketjuissa.

Projektipäällikkö

Mika Nikander

Lisätietoja