Yritysten kokemuksia tiedonhallinnasta

PDM2pk- hankkeessa on otettu ensi askeleita tuotetiedonhallintaan, löydetty uusia mahdollisuuksia tuotetiedon hallintaan ja haltuunottoon projektin työpajoissa. Webinaareissa on myös käsitelty aihetta ja sen soveltuvuutta mm. myynnin tukeen. Nyt on sopiva hetki kysyä yritysten omia kokemuksia PDM:stä. Kysyinkin muutamilta tuntemiltani yrityksiltä heidän kokemuksistaan tuotetiedonhallinnasta.

Henri Sydänheimo toimii Ylöjärveläisen perheyrityksen Lehtovuori Oy:n suunnittelussa. Yritys palkittiin juuri Pirkanmaan Vuoden yrittäjä palkinnolla, joten onnittelut hienosta huomionosoituksesta ympäristökalusteita valmistavaan yritykseen Ylöjärvelle! Henrin mukaan PDM -järjestelmän suurin hyöty tulee yhtenäisen tiedon saatavuudesta ja löydettävyydestä. Yritys on ottanut parin viimeisen vuoden aikana käyttöön uutta PDM -järjestelmää. Selvitystyöhön liittyen tehtiin TAMKissa opinnäytetyö. Lehtovuori Oy päätyi ottamaan käyttöön Siemens PLM Teamcenter -järjestelmän ja nyt sen käyttöä on opittu koko ajan lisää enemmän ja enemmän käytännön kautta. Tuotanto hyödyntää myös PDM -järjestelmää välillisesti ERPin kautta. Myynti tulee mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa mukaan, kun käyttöönotto ja osaaminen ovat riittävällä tasolla. Uudet nimikkeet luodaan PDM:ssä ja revision hallinta hoituu sillä myös, joten voiko sen merkitystä liikaa korostaa suunnittelun näkökulmasta.

Juho Ruusunen Alten Finland Oy mielestä PDM on välttämätön ja ehdoton yrityksen toimintojen kannalta. on vaikea kuvitella, että tuotteiden piirustuksen ja rakenteet, niiden revisiointi ja hallinta ylipäätään olisi mitenkään mahdollista ilman näitä järjestelmiä. PDM pitäisi olla jokaisella yrityksellä käytössään. PDM -järjestelmien rajapinnat eivät rajoitu vain sitä käyttävään yritykseen vaan on myös mahdollista, että päähankkijat antavat alihankkijoilleen oikeudet järjestelmiinsä tarvittavilta osin. Päähankkijat voivat hankkia henkilöresursseja käyttöön ulkopuolisilta firmoilta, kuten tässä Juhon tapauksessa hänen työskennellä Valmetilla.

Erno Maunula Metso Outotec Oy:stä vastaa yrityksen tuotemuutosprosessista PLM:ssä. Yritykseen on valikoitunut käytettäväksi ohjelmistoksi Siemens Teamcenter ja CAD -työkaluna on samaan Siemens PLM tuoteperheeseen kuuluva Siemens NX -ohjelmisto. Yrityksellä on Metso Product BL:n vakiotuotteita yhteensä 119 kpl, mikä kuvaa hyvin hallittavan nimikkeistön ja rakenteiden laajuutta. Muutosehdotuksia nimikkeisiin tulee vuosittain tuhansia, joista toteutetaan parisen tuhatta muutosta. Metso Outotecilla on luonut oman tapansa käsitellä muutokset. He tekevät ns. ”product update” -paketteja, jolla muutokset ajetaan sisään hallitusti tuotepäivitys paketteina. Yksittäisiä pieniä muutoksia ei lähtökohtaisesti tehdä.
Heillä on hyvin tarkkaan määritelty, mikä ylipäätänsä on muutos. Sen tarkka määrittely on tärkeä ja vähintään yhtä tärkeää on muutostoiveiden nopea ja systemaattinen käsittely. Siihen heillä on jatkuva prosessi, joka on pyritty tekemään kaikille mahdollisimman helpoksi ja luomaan muutostoiveille matala kynnys. Tarpeiden tunnistaminen on tärkeätä, siitä kaikki lähtee. Se tukee ihmisten työskentelyä, jossa PLM on kaiken suunnittelun alkulähde.

PLM sitoo tuotteet yhteen, mutta se on ennen kaikkea ihmisten työtä helpottamaan hankittu työkalu. Tuotteiden lisäksi Metso Outotecin tapauksessa se integroi kolmen tuotekehitysyksikön lisäksi viiden tuotteita valmistavan tehtaan tuotetiedonhallinnan. Tuotekehityksen ja tuotannon lisäksi myynti ja koko muu organisaatio on osana PLM -järjestelmää.

Järjestelmän avulla kerätään ja hallitaan myös jälkimarkkinatarpeet eli koko elinkaari, PLM. On tärkeä huomioida asiakkaiden tarpeet hyvin ja saada ne tuotteisiin hallitusti. Impletoinnit hallitaan SAP -tuotannonohjauksen avulla.

Omia ja muita huomiota tuotetiedonhallintaan liittyen. Itse näen PDM -järjestelmän yrityksen ehdottomana työkaluna, etenkin jos omaa vähääkään suunnittelua ja tuotekehitystä sekä omia tuotteita. Järjestelmä vaatii tietysti myös resursseja, ei pelkästään hankinta ja käyttöönottovaiheessa, vaan myös järjestelmän ylläpidon osalta. Kuinka paljon resursseja tarvitaan, riippuu tietysti järjestelmästä. Käyttöönottovaiheessa iso resurssikysymys liittyy siihen, kuka tekee konfiguroinnin, järjestelmän toimittaja vai sitä hankkiva yritys. Järjestelmän hankintaa suunnittelevan yrityksen kannalta kätevämpi ja helpompi tapa on määritellä mitä järjestelmältä vaaditaan ja antaa toimittajan tehdä konfigurointi. Jos sen tekee itse, on syytä varmistua omien resurssien käytöstä ja niiden riittävyydestä projektin menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi.

PDM2pk -projekti toivottaa hyvää syksyä kaikille PLM:n parissa työskenteleville.

 

Kirjoittaja:
Lasse Hillman
Lehtori, Teollisuusteknologia
Tampereen ammatti­korkea­koulu