Vuosi jäljellä - kaksi takana

MATEAS-hankkeen viimeinen vuosi on käynnistymässä. Moniammatillisen tiimimme hienon yhteishengen ja hyvän tekemisen meiningin avulla on jo nyt saatu paljon aikaan. Tiimin tukena on ollut aktiivinen yhteistyökumppaneiden joukko ja upea maahanmuuttajien ydinryhmä antamassa arvokkaita näkemyksiään hankkeen toimintoihin.

Opasvideoita ja koulutuksia terveydenhuollosta

Hankkeessa on tuotettu suomalaisesta terveydenhuollosta kertovia videoita, joiden kieli on selkosuomi, arabia, dari, somali, persia ja englanti. Videoiden aiheita ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, akuuttisairaanhoito, hammashuolto ja neuvola. Videoiden tarinat ohjaavat maahanmuuttajia käyttämään suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi hankkeessa on tuotettu kaksi pienoisdokumenttia maahanmuuttajien autenttisista kokemuksista. Dokumenttien tarkoituksena on johdatella todellisuuteen, jossa osa maahanmuuttajista on elänyt, sekä heidän ajatuksiinsa Suomesta ja ihmisyydestä. Videot julkaistaan Mateas-sivun Galleriassa.

Palveluiden löytymisen helpottamiseksi hankkeessa on kehitetty ja toteutettu koulutuksia syksyllä 2018 maahanmuuttajille. Koulutusten tavoitteena on tehdä suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tutuksi maahanmuuttajille, että he tietäisivät, miten hakeutua tarvittaessa terveydenhuollon palveluiden pariin erilaisissa tilanteissa. Maahanmuuttajille kohdennettujen koulutusten lisäksi hankkeessa on toteutettu koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin edustajille. Näiden koulutusten tavoitteena on lisätä monikulttuurisen työskentelyn valmiuksia erityisesti terveydenhuollon tilanteissa. Maahanmuuttajille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin edustajille tarkoitettuja koulutuksia on kehitetty palautteen perusteella. Seuraavat koulutukset järjestetään keväällä 2019 maalis-huhtikuussa, niistä löydät lisätietoa sivulta MATEAS-koulutukset.

Mobiilisovellus ja prosessien kehittämistä

Hankkeessa on kehitetty karttapohjainen mobiilisovellus, jonka tarkoitus on auttaa löytämään terveydenhuollon palveluita sekä niitä tukevia kolmannen sektorin toimijoita. Karttapohjaisen sovelluksen kehittäminen jatkuu edelleen. Mobiilisovellus käännetään usealle kielelle ja testataan maahanmuuttajien kanssa. Jatkokehittämisen jälkeen mobiilisovellus julkaistaan yleiseen käyttöön.

Kuva: Karttasovellut palvelujen löytämiseksi

Hankkeessa on käynnistetty kehittämisprosesseja kumppaniorganisaatioiden kanssa. Yhteistyössä kehitetään sekä uusia palveluita että organisoidaan uudella tavalla olemassa olevia palveluita. Palvelumuotoilun keinoin kehitettyjä uusia ja uudistettuja kumppaniorganisaatioiden toimintoja tullaan arvioimaan vuoden 2019 aikana. Arvioinnin perusteella tehdään päätös ja ehdotuksia, jäävätkö toiminnot pysyviksi ja miten niitä tulisi kehittää edelleen.

MATEAS-hankkeen viimeisenä toimintavuotena keskeinen tehtävä on löytää oikeat väylät, joiden avulla varmistamme hankkeessa kehitettyjen toimintojen jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä blogimme välityksellä ja osallistumaan hankkeemme toimintaan!

Tutta Tanttari
Mateas-projektipäällikkö
TAMK

Tutta Tanttari