MATEAS kiittää!

Kuva: MATEAS-hankkeen projektipäällikkö Taija Karhe toivottaa seminaariväen tervetulleeksi.

Kolmivuotinen MATEAS-hanke on päättynyt. Vuonna 2017 aloittaessamme hanketta meillä oli tavoitteena tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat tutuiksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille. Yhdessä tämän teimme teidän kanssanne. Toivomme, että sana MATEAS on jälki, joka muistetaan ja ajatellaan sydämellä.

Järjestimme yhteiskehittämispajoja maahanmuuttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja keräsimme ymmärrystä terveyspalveluiden nykytilasta. Kuvasimme useilla eri kielillä ohjausvideoita, jotta suomalaiset terveyspalvelut tulisivat tutummiksi. Kehitimme karttasovellusta, jotta erilaiset terveyspalvelut olisivat helpommin löydettävissä. Järjestimme koulutuksia ammattilaisille, 3. sektorin toimijoille ja maahanmuuttajille sekä teimme kolme organisaation kehittämispilottia yhdessä hankekumppaniemme kanssa. Jalkautimme hankkeen tuloksia kansallisella tasolla.

Kuva: MATEAS-videoiden katselua seminaarissamme.

Mitä hankkeestamme jää elämään tulevaisuudessa. Huokaus-palvelu jatkuu Tampereen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa, Hervannan terveyskeskuksessa jatketaan kiinteitä tulkkiaikoja. PSHP:n monikulttuurisuusvastaava toiminta koettiin hyväksi käytänteeksi. Koulutusmateriaalit, pienoisdokumentit ja ohjausvideot ovat julkisesti saatavilla ja karttasovellus odottaa ylläpitäjää ja sen myötä julkaisemista. Näiden toimintojen myötä voimme todeta, että tavoitteemme on toteutunut. Suomalaiset terveyspalvelut ovat tulleet tutummiksi.

Näiden toimintojen lisäksi olemme saaneet kohdata monia erilaisia ihmisiä. Jokainen kohtaaminen on jättänyt meihin jäljen. Voimmeko kutsua jälkeä MATEAS-jäljeksi ja millainen jälki se on. Loppuseminaarissa keräsimme osallistujilta palautetta hankkeen toiminnasta. Erään kommentin haluan nostaa tähän loppuyhteenvetoon.

”Hienoa! Rohkeutta olette jakaneet.”

Rohkeus on ottaa askelia, jotka vievät tuntemattomaan. Rohkeutta on ottaa askeleita, jotka saavat kohtaamaan. Rohkeutta on katsoa eteenpäin ja tehdä asioita, jotka auttavat toista ihmistä voimaan paremmin. Toivomme, että sana MATEAS on jälki, joka muistetaan ja ajatellaan sydämellä.

Kiitämme loppuseminaarimme fanfaarein ihan jokaista, joka on ollut MATEAS-hankkeessa mukana ja omalla toiminnallaan vaikuttanut MATEAS-jäljen syntymiseen!

Kuva: TAMKin lehtori ja MATEAS-asiantuntija Marju Harju avasi seminaarimme soittosävelin.

 

 

Kuvat: MATEAS-hankkeen seminaarista 20.11.2019.

Taija Karhe
Mateas-projektipäällikkö
TAMK