Kodig logo

KODIG -

Digiosaamista kokemusasiantuntijoille ja kokemustoimijoille

KODIG lyhyesti

Hankkeella edistetään kokemusasiantuntijoiden ja kokemustoimijoiden työn näkyvyyttä ja helppoa saatavuutta monimutkaistuvassa palveluympäristössä.

Hankkeessa toteutetaan maksuton valmennus digitaidoista 20 kokemusasiantuntijan ja kokemustoimijan ryhmälle. Valmennuksessa keskitytään erityisesti digitaalisten valmiuksien parantamiseen ja tuotetaan yhdessä digitaalista materiaalia esim. videoita helposti jaettavassa ja hyödynnettävässä muodossa.

Hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit ovat jatkossa kaikkien hyödynnettävissä.

KODIG-hanke on EU:n rahoittama ja Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama. Hanke rahoitetaan REACT- EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.