Tietoa hankkeesta

Tausta

Sote-uudistus vaikuttaa vahvasti myös kokemusasiantuntijoiden ja kokemustoimijoiden
työkenttään. On tärkeää varmistaa heidän mukaan pääsemisensä myös jatkossa.

Palvelut tulevat digitalisoitumaan ja organisoitumaan uudella tavalla. Näiden uudistusten käytännön suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja niiden käytäntöön levittämisessä on tärkeää pitää palveluiden käyttäjien näkökulma keskeisesti mukana.

Palveluiden käyttäjien näkökulmat ovat arvokkaita myös oppilaitoksille, jotka kouluttavat tulevia
ammattilaisia kohtaamaan hyvin erilaisia palveluiden käyttäjiä.

Tavoite ja tehtävät

Hanke tarjoaa 20 koulutetulle kokemusasiantuntijalle ja kokemustoimijalle täydennyskoulutusta digitaidoista sekä auttaa heitä tuottamaan videomateriaalia omasta tarinastaan.

Tavoitteena on valmentaa kokemusasiantuntijoita ja kokemustoimijoita toimimaan vahvemmin digitalisoituvassa koulutusympäristössä sekä osallistumaan sote-uudistuksen kehittämistyöhön digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Hanke edistää kokemusasiantuntijoiden ja kokemustoimijoiden työn näkyvyyttä ja helppoa saatavuutta yhä monimutkaistuvassa palveluympäristössä. Se parantaa heidän mahdollisuuksia hyödyntää aiempaa koulutusta kokemustoimijuudesta alan työtehtävien löytämiseksi.

Rahoittaja

Hanke rahoitetaan REACT- EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.