Musiikkipedagogiikka

Taapero ja monivärinen soitin

Koulutusosiossa hyödynnettiin musiikin keinoja kielitietoisen pedagogiikan työkaluna varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen konteksteissa. Työyhteisötehtävässä yhdistettiin kieli- ja kulttuuritietoista otetta musiikkipedagogiikkaan.

Osion asiantuntija:
yliopistonlehtori Leena Maria Heikkola (Åbo Akademi)

Laulun sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi?

Leena Maria Heikkolan ja Jenni Alisaaren artikkeli Laulun sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi? Teoksessa Kuronen, M., P. Lintunen & T. Nieminen (toim.). Näkökulmia toisen kielen puheeseen – Insights into second language speech. AFinLA-e. Soveltavan kieliࢡeteen tutkimuksia 2017/n:o 10. 18-44.

Vinkkipankki musiikkipedagogiikaan

Kielten rikas maailma -sivustolta (OPH) saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

Kielinuppu-lauluvideot kertovat arjen eri tilanteista, ja ne sopivat erityisesti varhaiskasvatukseen. Laulut tukevat kielenkehitystä erityisesti maahanmuuttotaustaisilla lapsilla. Laulut sopivat kuitenkin myös äidinkielenään suomea puhuville lapsille kielenkehityksen tueksi. Lauluista on tehty videoita Kielinuppu-kanavalle, ja laulujen nuotteja on myös saatavilla.

Musiikkimarakatti-Youtubessa voi lasten kanssa seurata pidempiäkin muskarihetkiä. Muskarihetkiä on myös esimerkiksi tietyistä suomalaisista juhlapyhistä.

Lentävä laulu -hankkeen materiaaleja voi puolestaan käyttää hyvin eri kielten ja kulttuurien käsittelyyn. Hankkeen nettisivuilta löytyy erikielisten laulujen äänitteet ja nuotit. Lauluista on saatavilla myös suomenkieliset käännökset.

Kielireppu-sivustolla tutustutaan eri kieliin. Sivustolla on esimerkiksi tervehdyksiä, lukusanoja ja lauluja eri kielillä. Kielirepussa esitellään myös eri kieliin tutustumistuokioita esikoululaisille.

Esimerkkejä työyhteisötehtävästä

”Meillä oli robottiaiheinen musiikkituokio 2–3-vuotiaille, jossa opeteltiin kehonosien nimeämistä sekä vasenta ja oikeaa. Tuokio aloitettiin esittelemällä Ruotsista saapuneet robotit Svante ja Olle, jotka halusivat opettaa lapsille ruotsinkielisen robottilaulun. Sen jälkeen lauloimme alkulaulun, jossa kiersi rumpu, jota sai soittaa jokainen vuorollaan. Sitten kuuntelimme ruotsinkielisen robottilaulun ja leikimme sen mukana. Seuraavaksi loruttelimme robottiaiheisen lorun, jossa lapset saivat vuorollaan opettaa robotille oman tempun/liikkeen. Sitten oli vuorossa robottirock ja sen jälkeen robottimarssi. Lopuksi lauloimme lopetuslaulun ja toivotimme roboteille heipat suomeksi ja ruotsiksi. Seuraavalla kerralla teimme muuten saman, mutta aluksi muistelimme robottien nimiä ja mistä he olivat tulleet ja mitä halusivat meille opettaa.”

”Toteutin musiikkituokion varhaiskasvatuksessa omassa ryhmässäni, jossa oli mukana ryhmässäni käytetyistä kielistä kaksi venäjä ja dari. Nämä kielet valikoituivat osaksi myös siksi, että koulutuksen materiaaleista löytyi näihin kieliin äänitiedostoja helposti. Lisäksi kielten opiskeluun lähdetään pienistä ja usein toistuvista esim. fraaseista, sanoista ja lauluista. Omassa pedagogisessa tehtävässäni tavoitteena oli tutustua laulujen avulla kahteen uuteen kieleen dari ja venäjä, joita ryhmässämme puhutaan sekä yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväksynnän lisääminen, ilon kokeminen sekä itseilmaisu.”

”Kysyin muutamaa maahanmuuttajaäitiä, voisivatko he tulla laulamaan meille aamulla heidän maansa lastenlauluja heidän kielellään. Miten kauniilta se kuulosti! Toinen äiti oli Irakista ja toinen Somaliasta. Kylmät väreet menivät pitkin ihoa, kun kuuntelimme näitä lauluja. Äidit kertoivat, mistä laulut kertoivat. Heidän lapsensa olivat yllättyneitä tästä, selvästi pitivät tilanteesta. Tästä innostuneena kerroimme myös muille vanhemmille laulutuokioista, yksi perhe halusi myös tulla esiintymään koko perhe yhdessä isän säestäessä kitaralla. Tätä on tarkoitus vielä jatkaa kevään aikana!”

Osallistujien mietteitä

”Olen pitkään miettinyt miten saisi entistä enemmän tuotua näkyviin lasten omat kulttuuritaustat ja musiikin keinoinhan se luontevasti sujuu. Musiikki on ryhmässämme, erilaisten laulujen kautta muutoinkin noussut esille – lapset rauhoittuvat ja tykkäävät lauluista ja soittaa jne. Kaiken kaikkiaan idea lähti Lentävä laulu -sivustosta, ja siitä, mitä kieliä ryhmässämme on. Onnistuin omasta mielestäni hyvin yhdistämään musiikin ja lasten kulttuuritaustat – hyödyntämään jo olemassa olevaa eli lasten omia kulttuuritaustoja ja kieltä.”

”Tehtävä lisäsi musiikkikasvatuksen tärkeyttä kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisessa. Musiikkia voi käyttää kaikessa toiminnassa motivoijana ja tunnelman luojana. Lapset nauttivat, kun oli hassuja yllättäviä tehtäviä. Piti kuunnella tarkkaan, milloin sormi piiloutui selän taakse ja milloin se tutki ympäristöään. – – Koska musiikkihetki oli toiminnallinen, lapset jaksoivat olla siinä mukana. Ohjeet olivat riittävän selkeitä.”