Leikkiviä lapsia

Kielet ja kulttuurit näkyviin!

Tämän hankkeen avulla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kieli- ja kulttuuritietoisuutta vahvistettiin kielirikasteisuuden, monilukutaidon, draamapedagogiikan ja musiikkipedagogiikan kautta.

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan KASVU-yksikössä järjestettiin Opetushallituksen rahoittama Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus -täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle keväällä 2022. Täysin etänä toteutettu koulutus tavoitti osallistujia ympäri Suomen. Koulutuksen viisi eri osiota (kielitietoisuus, kielirikasteisuus, monilukutaito, draamapedagogiikka ja musiikkipedagogiikka) sisälsi tutkimusperustaista tietoa, käytännön vinkkejä sekä omassa työyhteisössä suoritettavan oppimistehtävän.

 

Tämän sivuston yläpalkista löydät kunkin koulutusosion avoimesti saatavilla olevat koulutusmateriaalit
sekä muutamia esimerkkejä osallistujien tekemistä työyhteisötehtävistä.
Tehtäväesimerkit esitellään koulutukseen osallistuneiden luvalla.
Voit hyödyntää sivuston antia omassa työssäsi ja työyhteisössäsi.