Monilukutaito

Keltainen reppu, jossa työskentelyvälineitä

Koulutusosiossa perehdyttiin monilukutaidon pedagogiikkaan tarkastelemalla lasten kielellisiä resursseja, joita heillä on käytössään: miten erilaisia kielellisiä resursseja voidaan hyödyntää pedagogisesti? Työyhteisötehtävänä suunniteltiin ja toteutettiin monilukutaidon pedagogiikkaa hyödyntävä harjoitus.

Koulutusosion asiantuntija:
yliopistonlehtori Reijo Kupiainen

Monilukutaidon pedagogiikan juurilla

Kulju, P., Kupiainen, R. & Jyrkiäinen, A. (2018). Monilukutaidon pedagogiikan juurilla. Kieli, koulutus ja  yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monilukutaidon-pedagogiikan-juurilla

Monilukutaito muuttaa maailmaa

Reijo Kupiaisen artikkeli Monilukutaito muuttaa maailmaa Aikuiskasvatus-lehdessä: The New London Group (NLG) syntyi kehittämään lukutaidon pedagogiikkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen yhdenvertaisuutta. Manifestissaan ryhmä nosti monilukutaidon käsitteen uusien lukutaitojen tutkimuksen, pedagogiikan ja maailman muuttamisen ytimeen. Julkaisu on vaikuttanut laajasti ja syvällisesti uusien lukutaitojen tutkimukseen.

Kurittomat palaset: monilukutaitoa opitaan ilolla

Kurittomat palaset: monilukutaitoa opitaan ilolla -teos sisältää tietoa muun muassa monilukutaidon määrittelystä, monilukutaidon pedagogiikasta, lisäksi teoksessa on konkreettisia vinkkejä monilukutaidon pedagogiikan edistämiseen (Kumpulainen ym., 2018).

Esimerkkejä työyhteisötehtävästä

Monilukutaidosta on moneksi

”Pidimme ryhmässä kahtena päivänä neljä erilaista toimintapistettä sekä yhden yhteisen aamupiirituokion. Tavoitteina oli mm. ilmaisu, viestien tuottaminen ja tulkinta, kuvanlukutaito sekä teknologisten välineiden käytön harjoitteleminen. Lapset tekivät ryhmätyönä mm. koreografian johonkin tuttuun lastenlauluun, se kuvattiin iPadilla ja esitettiin toisille ilman ääntä. Toiset yrittivät arvata, mistä laulusta on kyse. Tutustuimme kuvanlukutaitoon, millaisia kuvia osaamme lukea esim. kyltit, merkit, emoji. Katsoimme joitakin brändien logoja, millaisia asioita niistä huomaamme, kun tarkkaan tutkimme. Tutkimme myös kuvamanipulaatioita ja pohdimme, onko aina helppo tunnistaa todellinen kuva kuvamanipulaatiosta tai käsitellystä kuvasta. Tutkimme kuvien avulla, miten mediaa voi käyttää, mm. miten sitä voi käyttää tiedon ja oppimisen kehittämiseen, millaisia asioita pitää huomioida, kun käytetään mediaa. Lapset tekivät pareittain Kahoot-visailun iPadeillä. Kysymykset liittyivät mm. ruutuaikaan, erilaisten sovellusten ikärajoihin ja muuhun mediataitoihin liittyviin seikkoihin. Ulkona oli myös pareittain valokuvasuunnistusta. Valokuvan perusteella piti löytää qr-koodeja ja lukea koodeja iPadillä. Koodit johtivat lastenlauluihin, jotka piti tunnistaa ja rastittaa lapusta siihen liittyvä kuva. Tutustuimme sanomalehteen, josta teimme kaksi kuvakollaasia: toiseen liimattiin kuva, josta tykkää, toiseen kuva, josta ei tykännyt. Keskustelimme, miten kukakin oli valinnut kuvansa sekä siitä, millaista media on ollut ennen ja on nyt, mikä kaikki on muuttunut.

Lapset innostuivat kaikista, mitä olimme suunnitelleet. Kuvanlukutaito sai erityisen innostuneen vastaanoton. Kaikki osallistuivat aktiivisesti kuvien tutkimiseen ja keskusteluun. Tämä oli kaikille lapsille uusi asia, jota he toivoivat lisää. Moni kertoi oppineensa jotain ihan uutta ja nyt katsovat kuvia ihan uudella tavalla. IPad on lapsille ennestään tuttu ja sitä on käytetty ryhmässä lähinnä erilaisten oppimispelien pelaamiseen. Nyt niillä videoitiin, käytetiin visailuun sekä qr-koodien tulkintaan. Myös nämä olivat lapsille uusia juttuja ja he innostuivat heti. Näin saatiin myös välineiden käytön monipuolistamista, vaikka laite olisikin ollut ennestään tuttu. Lapset ovat myös näppäriä ja nopeasti oppivia eri laitteiden suhteen.”

Luonto ja monilukutaito

”Tehtävä lähti siitä, että ensin lapset ohjattiin tutustumaan Luonto-lehtiin, erityisesti katsomaan niissä esiintyvien eläinten kuvia, sillä vasta harva esioppilas osaa lukea. Samalla lapsia ohjeistettiin valitsemaan ja leikkaamaan sieltä irti haluamansa eläimen kuva, jonka ympärille maalattaisiin vesivärityö. Pohdittiin yhdessä, että kuvan pitää olla esim. sopivan kokoinen ja esittää eläintä selkeästi (ei esim. tekstiä kuvan päällä). Kun lapset olivat valinneet itselleen sopivan eläimen kuvan, etsimme tästä eläimestä sopivan videon padilla katsottavaksi. Pyrimme löytämään videoita, jossa näkyisi eläimen elinympäristöä, jonka lapsi voisi ”siirtää” maalaukseensa. Jokainen sai katsoa videon niin monta kertaa kuin halusi ja pohtia miten aikoo toteuttaa työnsä. Maalaustyöhön ainoa ohje oli oikeastaan se, että lapsia ohjattiin pohtimaan kuvan ja ympäristön suhdetta eli esim. lähikuvaan kaikki pitää kuvata suurempana. Maalaustöistä tuli aivan valtavan hienoja. Ja samalla kerrattiin myös värioppia, koska vesivärinapeissa oli vain päävärit. Viimeiseksi kuviin lisättiin vielä tietoliuska, jossa oli eläimen nimi ja yksi fakta eläimestä. Osa muisti jonkin faktan esim. videosta, osan kanssa etsimme yhdessä tietoa esim. wikipediasta. Tämän tietoliuskan lapset saivat kirjoittaa itse tietokoneella. Lopuksi jokainen sai esitellä työnsä muille.

Lapset työskentelivät hyvin keskittyneesti ja voi sanoa, että jokainen teki oman työnsä todella huolella ja motivoituneesti loppuun saakka, vaikka tehtävä koostui monesta erilaisesta osiosta. Pohdimme myös yhdessä voisiko tehtävää jatkokehittää tekemällä animaation (jota olemme aiemmin harjoitelleet), mutta tällä kertaa päädyimme liimaamaan kuvan työhön. Työskentelyn aikana ja lopun esittelyissä lapsista havaitsi myös sen, kuinka ylpeitä he olivat itsekin omasta työstään.”

Osallistujien mietteitä

”Tämä koulutuosio antoi minulle rohkeutta kuunnella lapsia ja vastata heidän ihmettelyyn. Kaiken ei tarvitse olla lastenkirjoista tai muista vaan maailmaan voi tutustua myös muilla tavoilla ja monipuolisesti. Itse pidän pitkistä projekteista muutenkin enemmän kuin pelkistä tuokioista, koska lapset tarvitsevat syvempää tietoa ja ihmettelyä sisäistäkseen asiat oikeasti ja innostuakseen asiasta.”

”Monilukutaidon merkitys korostui ja vahvistui. Oli myös ilo huomata, että toteutan monilukutaitoa kehittävää toimintaa jo oman ryhmäni kanssa ja monella eri ulottuvuudella. Tämä osio myös sai miettimään juuri kyseistä laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta ja ehkä nyt pystyy paremmin käsittämään, mitä kaikkea se pitää sisällään ja sitä kautta opettamaan lapsille näitä asioita.”