Yhteystiedot

Kati Ylikahri
Hankkeen koordinaattori, projektipäällikkö, THM
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Riitta Kärkkäinen
Lehtori, TtT
Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Arto Reiman
Dosentti, TkT
Oulun yliopisto

Sari Tappura
Yliopistotutkija, TkT, dosentti
Tampereen yliopisto