Yhteystiedot

Kati Ylikahri
Hankkeen koordinaattori, projektipäällikkö, THM
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Riitta Kärkkäinen
AMK-opettaja, TtT
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Arto Reiman
Dosentti, TkT
Oulun yliopisto

Sari Tappura
Yliopistotutkija, TkT, dosentti
Tampereen yliopisto