Kehittäjäfoorumit

Kehittäjäfoorumeissa työstettiin hankkeen työpaketteja yhdessä kohdeorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kehittäjäfoorumi 06/2022: Vuokratyön työtapaturmien torjunta

Kehittäjäfoorumi 04/2022: Palkitseminen, monimuotoisuus,  yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla.

Kehittäjäfoorumi syksy 08/2020: Vertaistuki

Kehittäjäfoorumi kevät 2020: Yritysprosessin läpikäynti ja kehittäminen

Kehittäjäfoorumi kevät 2020: Vuokratyömallin läpikäynti ja kehittäminen