Esittely

Kestävä keikkatyö-hankkeessa kehitetään työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä yhdessä pk-yritysten, keikkatyöntekijöiden sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Hanke tarjoaa yritykselle räätälöidyn työhyvinvoinnin kehittämisprosessin sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteiskehittämiseen.

Tavoite

Tavoitteena on työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työterveyden (TTT) sekä niiden kautta työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistuminen keikkatyötä hyödyntävissä sekä sitä välittävissä yrityksissä. Tavoitteena on myös luoda osallistavaa yrityskulttuuria ja vahvistaa johtamisosaamista.

Lisäksi päämääränä on työllisyyden edistäminen, työurien pidentäminen sekä työvoimatarpeen ja työntekijöiden entistä parempi kohtaaminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuoriin, ikääntyviin ja mahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin.

Vaikuttavuus

Hankkeen kohderyhminä ovat:

  • Mikro-ja pk-yritykset
  • Henkilöstöpalvelualan yritykset
  • Yksinyrittäjät, freelancerit ja muut keikkatyöntekijät
  • Työterveyshuolto

Osatehtävät

Hankkeen osatehtäviä ovat:

  • Mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittämisprosessi
  • Keikkatyöntekijöille kohdennettu työhyvinvoinnin kehittämisprosessi
  • Henkilöstöpalvelualan yritysten edustajien haastattelut
  • Työterveyshuollon edustajien haastattelut
  • Avoimet kehittäjäfoorumit
  • Pk-yrityksille suunnatun Keikkakaveri-digitaalisen työkalun kehittäminen

Osatoteuttajat ja aikataulu

Hanke toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun (koordinaattori), Tampereen yliopiston, Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-, Kaakkois-, Keski- ja Pohjois-Suomi ja toiminta-aika  1.3.20-31.8.23.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Hankkeen ladattavat esitteet