Malli vuokratyön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseen

Henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys vastaavat yhdessä vuokratyöntekijän työturvallisuudesta

Päivitetty malli vuokratyön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseen on julkaistu. Mallin tarkoituksena on ohjata henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksiä hyviin käytäntöihin vuokratyöntekijöiden työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin varmistamisessa. Mallin esittämää toimintatapaa seuraamalla vuokratyöntekijän työturvallisuus ja –hyvinvointi tulee huomioitua vuokratyötoimeksiannon eri vaiheissa.

Mallin viisi lomakepohjaa ohjaavat vuokratyön työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin toteuttamisessa. Vuokratyöntekijän työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin varmistaminen edellyttää henkilöstöpalveluyritykseltä ja käyttäjäyritykseltä etukäteissuunnittelua, asioista sopimista ja yhteistyötä. Lomakkeiden täyttäminen varmistaa, että olennaisimmat vuokratyöntekijän työturvallisuuteen liittyvät seikat käydään läpi ja tärkeistä asioista sovitaan pelisäännöt henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen välillä.