Työpajat 12. ja 13.5.2020

Kestävän kehityksen työpaja verkossa

Työpajat toteutettiin molempina päivinä samanlaisella sisällöllä. Osallistujat saivat valita kumpaan työpajoista osallistuivat.

Aineistot:

Alustuksena työpajan teemaan osallistujille lähetettiin etukäteen lyhyt video kestävästä kehityksestä. Video sisältyy Tampereen yliopiston Porin kampuksen Strateginen liikkeenjohto -kurssiin. Näet videon tästä.

Esitykset:
Kestävän kehityksen periaatteet (Krista Sorri) » esityskalvot
Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituspalvelu (Maiju Mattila ja Pirjo Patala) » esityskalvot

Työpajoissa hyödynnettiin kestävän kehityksen ideointiin Flinga-sovelluksen ”seinää”.


Tietoa työpajasta ja sen ohjelmasta:

Kestävän kehityksen työpaja verkossa

Esite (kuvalinkki):

Työpajan tavoitteena oli nostaa esille ajatuksia mm. siitä, mitä yritykset voivat saavuttaa vastuullisella, kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla ja miten toimintaympäristön kriittisiin muutoksiin voisi varautua. Nykyinen, äkillinen poikkeustila on hyvä esimerkki varautumistarpeesta. Vastuullisesti ja kestävästi toimiva yritys kykenee ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jolloin se on omalla alallaan askeleen edellä kilpailijoita. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua.

Osallistujilla oli työpajassa lisäksi mahdollisuus tutustua digitaalisen kestävän kehityksen kartoituspalveluun ja sen käyttöön etäyhteyksin. Kartoituspalvelu auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa yhä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan.

Työpajan ohjaajana toimi yliopisto-opettaja Krista Sorri Tampereen yliopistosta. Prizztech Oy:n asiantuntijat opastivat yrityksiä kestävän kehityksen kartoituspalvelun käytössä. Kartoituspalvelu on kehitetty Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorin hankkeessa.

OHJELMA

  1. Alustus – kestävän kehityksen periaatteet
  2. Työpajassa pohdittavat teemat
    – Mitä kestävä kehitys tarkoittaa käytännössä yritykseni kannalta?
    – Mitä hyötyä kestävästä kehityksestä on yritykselleni?
  3. Mihin päädyttiin – yhteenveto
  4. Digitaalisen kestävän kehityksen kartoituspalvelun esittely ja kokeilumahdollisuus

Lisätiedot:
ulla-maarit.jaakkola@tuni.fi, puh. 040 826 2711