Seminaari 27.8.2019

Kestävästi tulevaisuuteen

 

Seminaarin ohjelmaesite

Seminaarin materiaalit:

Tilaisuuden avaus, Tarmo Lipping   (VIDEO)

Mitä uutta on saatu aikaan Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla hankkeessa   (VIDEO)
Hanketoimijat Ulla Jaakkola, Tampereen yliopisto | Petri Sotarauta, WinNova | Tuula Raukola, Prizztech Oy

Kiertotalous ja elinikäinen oppiminen   (VIDEO)
Riitta Silvennoinen, asiantuntija, Sitra

Ympäristöpolku – tukea lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen   (VIDEO)
Anu Pujola, projektikoordinaattori, Porin kaupunki

Vastuullisuus on asenne (aineisto ei saatavilla)
Tuulia Ekberg, Customer Care Manager

Liiketoimintaa kiertotaloudesta – sivuvirroista tuotteita rakennettuun ympäristöön   (VIDEO)
Jenni Nurmi, liiketoimintapäällikkö, Ecolan Oy

Muovit pakkausteollisuudessa ja kestävä kehitys   (VIDEO)
Jarmo Aspelin, toimitusjohtaja, Sataplast Oy

Kiertotalouden uudet vaatimukset tuotesuunnittelulle   (sisältää seminaariesityksen lisäksi lisätietoa aiheesta)   (VIDEO)
Timo Lehtonen, yliopistonlehtori, Tampereen  yliopisto

Keynote: Kymmenen isoa muutosta, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme (aineisto ei saatavilla)
Elina Hiltunen, futurologi, What´s Next Consulting Oy