JATKAS – Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin -hankkeessa järjestetään koulutusta pirkanmaalaisille metsänomistajille sekä metsäpalvelu- ja puunkorjuuyrittäjille ja muille metsäalan ammattilaisille jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmästä.

JATKAS-hankkeessa lisätään tietoa jatkuvan
metsänkasvatuksen menetelmästä ja sen soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tavoitteena on viestiä jatkuvan kasvatuksen uusimmista tutkimustuloksista, kouluttaa metsänomistajia siirtämään omat metsänsä soveltuvin osin jatkuvan kasvatuksen menetelmään, välittää tietoa jatkuvan kasvatuksen puunkorjuumenetelmistä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten erilaisilla metsänkäsittelytavoilla voidaan vähentää metsätalouden negatiivisia ympäristövaikutuksia.

.