Ihminen pitelee kukkaa kämmenillä.

INTRANS

Inklusiiviset ja toimivat siirtymäkäytännöt kodin, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinnoilla

Mikä on InTrans?

InTrans on kansainvälinen hanke, jota koordinoi Centre For Innovation in the Early Years (VBJK) Belgiasta. Hankkeen partnereita ovat Gentin yliopisto (Belgia), Bolognan yliopisto (Italia), Tampereen yliopisto (Suomi), The Education Research Institute (Slovenia), The Danish Union of Early Childhood and Youth Educators (Tanska), sekä International Step by Step Association (ISSA) (Alankomaat).

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa systeemisesti olosuhteisiin, jotta hyviä siirtymäkäytänteitä kodin, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen rajapinnoilla voidaan levittää ja toteuttaa laajemmin. Hankkeen päämääränä on varmistaa, että yhä useampi lapsi ja perhe, varsinkin heikoimmassa asemassa olevat, hyötyy näistä toimivista ja inklusiivisista siirtymäkäytännöistä.

InTrans -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma, Key Action 3.