Tässä kuussa on kulunut vuosi siitä, kun sain eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon ja pääsin aloittamaan projektin aineistonkeruun. Vuoden alkupuolella otin yhteyttä ensimmäisiin raskausajan palveluja tarjoaviin yrittäjiin ja siitä koko Suomen kattava haasattelukierros lähti sitten liikkeelle. Olen haastatteluja tehdessä päässyt tapaamaan useita raskausajan hoitoon sekä synnytykseen intohimoisesti suhtautuvia ammattilaisia. Oma käsitys palvelukentästä on jatkuvasti laajentunut sekä monipuolistunut. Kesällä 2023 pääsin myös tekemään ensimmäisiä haastatteluja julkisissa neuvoloissa ja nämä jatkuvat heti vuoden vaihteen jälkeen, kun olen saanut tutkimusluvat hoidettua kuntoon hyvinvointialueiden kanssa.

Syksyn 2023 ajan projektissa on ollut mukana työskentelemässä myös tutkija Tuulia Lahtinen, josta on ollut todella suuri apu tutkimuslupien kanssa. Tuulian kanssa olemme myös suunnitelleet haastattelurunkoa ensi vuonna alkavia vanhempien haastatteluja varten. Tuulian oma väitöskirja liittyy myös tiiviisti neuvoloihin. Hän tutkii nimittäin raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten inkontinenssin ennaltaehkäisyn ja hoidon rakenteellisia ja käytännön esteitä neuvolatyössä.

Projektissa tähän mennessä kerätty aineisto pääsee nyt ahkeraan käyttöön. Olen itse aloittanut aineiston analyysin ja tavoitteena olisi julkaista ainakin kaksi vertaisarvioitua artikkelia vuoden 2024 aikana. Lisäksi kaksi kansanterveystieteen maisteriopiskelijaa käyttää haastatteluaineistoa pro gradu -tutkielmissaan. Kerron lisää heidän tuloksistaan, kun gradut ovat valmiita.

Vuoden aikana olen osallistunut useaan seminaariin ja konferenssiin. Maaliskuussa esittelin projektia Sosiologipäivillä Tampereella ja marraskuussa alustavia tuloksia posterin muodossa European Public Health konferenssisa Dublinissa. Lisäksi pääsin puhumaan Tampereen yliopistolla järjestettyyn Kiistanalainen terveys -seminaariin ja olen pitänyt muutaman luennon osallisuudesta terveydenhuollossa (tämä oli väitöskirjani aihe). Tuulian kanssa kävimme myös pistäytymässä Helsingissä BIRRES-verkoston seminaarissa, jossa puhujina olivat professori Barbara Katz Rothman ja professori Terese Bondas.

Alla olevassa kuvassa Dublinissa esitelty juliste: