Suomalaisten äitiysneuvolapalvelujen tulevaisuus projektissa tarkastellaan julkisia ja yksityisiä raskausajan palveluja. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat äitiyspalveluiden kaupallistuminen, palvelujen valinta sekä niihin liittyvät odotukset ja toiveet, sekä erilaiset käsitykset raskausaikana tarvittavasta tuesta ja hoidosta.