Äitiysneuvolapalvelut ovat pitkään olleet kansallinen ylpeydenaihe. Ne tarjoavat tukea ja neuvoja odottaville äideille ja perheille merkittävässä elämänvaiheessa. Neuvolapalveluihin kohdistuu myös suuri määrä odotuksia ja muutospaineita.

Uusien hyvinvointialueiden on päätettävä, kuinka palveluja tuotetaan. Lisäksi palveluja on kehitettävä, jotta ne kykenevät vastaamaan äitien ja perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Julkisten palveluiden rinnalle ovat kehittyneet myös yksityiset markkinat. Äitiysneuvolapalveluja tarjoavat suuret terveysyritykset, jotka markkinoivat palvelujaan suoraan kuluttajille esimerkiksi sosiaalisen median ja äitiysblogien kautta. Lisäksi Suomessa toimii lukuisia pienempiä kätilö- ja doulapalveluja sekä vapaa synnytys -konsultteja.

Projektissa tarkastellaan äitiysneuvolapalvelujen muutoksia ja niihin liittyviä odotuksia kaupallisen, poliittisen ja kokemuksellisen kehyksen läpi.

Kaupallinen kehys keskittyy yksityisten palveluiden kasvuun ja markkinointiin. Lisäksi tarkastellaan millaiset käsitykset raskausajasta ja synnytyksestä vaikuttavat erityyppisten palveluiden taustalla.

Poliittinen kehys keskittyy palveluiden kaupallistumisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja kysyy: mitä käy ihmisten halulle ylläpitää ja rahoittaa julkisia palveluja, jos heillä ei ole niihin omakohtaista kosketuspintaa?

Kokemuksellinen kehys puolestaan tarkastelee vanhempien motiiveja palveluntarjoajien valinnassa sekä palveluihin kohdistuvia toiveita ja odotuksia.

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoitteena on:

(1) Tarkastella neuvolapalvelujen kaupallistumista, markkinoilla toimivia yrityksiä ja niiden palveluja.

(2) Analysoida kuinka vanhemmat tekevät neuvolapalveluja koskevia päätöksiä.

(3) Tutkia vanhempien näkemyksiä neuvolapalveluista, heidän käsityksiään hyvästä hoidosta ja tarkastella kuinka julkiset palvelut pyrkivät vastaamaan toiveisiin ja odotuksiin.

(4) Tutkia millaisia poliittisia seurauksia yksityisten neuvolapalvelujen käytöllä voi olla julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ja sen tulevaisuudelle sekä perheille.

Vaikuttavuus

Tutkimus on tärkeä ikkuna suomalaisen hyvinvointipalveluiden ja kansanterveystyön tulevaisuuteen ja tuloksista hyötyvät poliittiset päättäjät, neuvolapalvelujen tuottajat sekä perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Rahoittajat

Projektista vastaa tutkijatohtori Marjaana Jones, joka työskentelee Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa 1.9.2022 lähtien.