Tutkimusaineistot

Tutkimusprojektin aikana kerätään neljä aineistokokonaisuutta:

  1. Äitiyspalveluissa työskentelevien ammattilaisten haastattelut. Tämä koostuu sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa työskentelevistä ammattilaisista kuten terveydehoitajista ja kätilöistä. Aineistonkeruu on alkanut helmikuussa 2023 ja jatkuu keväälle 2024.
  2. Yksityisten äitiyspalveluntuottajien nettisivuista. Osa palveluntarjoajista tekee myös kaupallista yhteistyötä suomalaisten somevaikuttajien kanssa. Myös nämä mainostarkoituksessa luodut materiaalit kuuluvat projektin aineistoon, joka on kerätty 12/2022-4/2023.
  3. Haastattelut lasta odottavien ja uusien vanhempien kanssa. Keskusteluissa käsitellään erityisesti palvelujen valintaan liittyviä kysymyksiä sekä mielikuvia. Haastattelut aloitetaan syksyn 2023 aikana.
  4. Kertomukset. Osana projektia kerätään myös tulevaisuuteen suuntautuvia kertomuksia siitä, millaiselta raskausajan palvelut voisivat olla. Aineisto kerätään yhteistyössä Tietoarkiston kanssa ja aineistonkeruusta tiedotetaan tarkemmin keväällä 2024.