Lastensuojelu lapsen etuna?

Tutkimuksessa tarkastellaan lapsen tilanteen arviointia ja lapsen hyvinvoinnin tulkintoja tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset tekevät ratkaisuja lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lapsen hyvinvoinnin arviointia tilanteissa, joissa keskeistä on kysymys siitä, onko kyse ”lastensuojeluasiasta”. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa sitä, millaisia tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä käytetään ja vahvistetaan tilanteissa, joissa arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojelutoimenpiteisiin. Aineisto kerätään monimenetelmäisesti eri puolilta Suomea. Tutkimusta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (VTR-rahoitus) vuosina 2021–2022.