Yhteistyötahot

Tutkimushanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten ja lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa. Lisäksi hankkeelle on muodostettu ohjausryhmä, ja sen tukena toimii myös kansainvälinen asiantuntijaryhmä.

Kehittämishankkeet

Hanketta toteutetaan osana laajoja, eri puolella Suomea paraikaa toteutettavia, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia kehittämishankkeita:

Tuki oikeasta paikasta – Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen
MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla
Tulevaisuuden lastensuojelu, Etelä-Suomen toiminta-alue
LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti, Itä- ja Keski-Suomi,
sekä mahdollinen Pohjois-Suomen hanke

Kehittämishankkeiden tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeus saada parhaaseen mahdolliseen tietoon pohjautuvaa tukea.

On kyse peruskysymyksiä esittävän tutkimuksen integroinnista kehittämistyöhön ja kääntäen. Kehittämishankeyhteys tuo laajan alueellisen kirjon ja olemassa olevat rakenteet niin tutkimuskysymysten hiomisessa, tutkimusaineiston hankinnassa kuin tutkimustulosten keskustelemisessa ja käyttöönotossa. Se myös alleviivaa valitun aiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä sosiaalityön käytännöissä.

Ohjausryhmä

Osaamiskeskusten, lastensuojelun kehittämishankkeiden ja tutkimusryhmän välille on muodostettu ohjausryhmä, joka seuraa tutkimuksen toteutumista. Lisäksi ohjausryhmä muun muassa ylläpitää vuoropuhelua hankkeen eri toimijoiden välillä ja viestii tutkimuksen etenemisestä hankeorganisaatioiden sisällä ja ulkoisesti.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä

Tutkimushankkeen tukena toimii myös kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu erilaisissa lastensuojelujärjestelmissä lasten hyvinvoinnin arviointia tutkineista, kokeneista sosiaalityön tutkijoista (professori Jill Berrick, University of California, Berkeley/Yhdysvallat; professori Kay Biesel, Fachhochschule Nordwestschweiz/Sveitsi ja Saksa; PhD Kenneth Burns, University College of Cork, Irlanti). Ryhmä kokoontuu (virtuaalisesti) 1–3 kertaa hankkeen aikana ja sen tehtävänä on keskustella lastensuojelun arviointiin ja seurantaan liittyvistä käytännöistä, tutkimuksen tuloksista ja lähtökohdista.

Tutkimuksen hallinnointi

Tutkimuksen hallinnollinen kotipaikka on Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, joka toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteydessä. HUS/Socca tarjoaa tutkimukselle hallinnollisen kotipesän ja myös tutkimuksen vaatimat fasiliteetit (MittaETU). Socca vastaa valtionavustuksen käytöstä ja sen delegoinnista Tampereen yliopistolle. Muu tutkimusryhmä sijoittuu Tampereen yliopistoon.