ETU-hankkeen kuulumisia hankkeen loppuessa

Hyvää joulunalusaikaa ETU-hankkeesta! Tässä tiedotteessa kerromme ajankohtaiskuulumisiamme hankkeen loppusuoralla sekä raportoimme alustavista tuloksistamme.

Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla (ETU) -tutkimushanke sai rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä (VTR-rahoitus) alkuvuodesta 2021, ja virallisesti hanke aloitti toimintansa saman vuoden huhtikuussa. Hankkeen hallinnollinen kotipaikka on ollut Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa ja tutkimuksesta on vastannut Tampereen yliopisto. Tutkimusryhmään on kuulunut tutkimuksesta vastaavan professori Tarja Pösön lisäksi kahdeksan tutkijaa/tutkijatohtoria. Tutkimusta on toteutettu yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten ja niiden toteuttamien lastensuojelun kehittämisohjelmien kanssa, ja lisäksi hankkeella on ollut ohjausryhmä ja kansainvälinen asiantuntijaryhmä.

Hankkeessa on tutkittu lapsen tilanteen arviointia silloin, kun sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset tekevät ratkaisuja siitä, miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Erityinen kiinnostus on ollut perhesosiaalityön ja lastensuojelun rajalla tehtävissä arvioinneissa ja lastensuojelun paikasta palvelujärjestelmässä. Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 kerätty aineisto näyttää seuraavanlaiselta:

 • Sosiaalityöntekijöille suunnattu kysely, jossa tutkitaan heidän käytäntöjään ja erityisesti osaamista arvioinnin tekemisessä (N=373)
 • Arviointityötä tekevien ammattilaisten vinjettipohjaiset ryhmähaastattelut (N=28,120 ammattilaista)
 • Lastensuojelun asiakasnäkökulmaa valottavat (kokemusasiantuntijaryhmät) vinjettipohjaiset ryhmähaastattelut (N=14, 41 osallistujaa)
 • Esihenkilöhaastattelut (N=17)
 • Strukturoidun arviointimenetelmän analyysi: ARVOA© -menetelmä
  • Työntekijöiden (n=28) ryhmähaastattelut (n=6) ja asiantuntijapaneelin (asiantuntijoita n=11) työpajat (n=3)
 • Lomakepohjat ja muu kirjallinen materiaali

Aineisto on laaja, kattava ja kaikin puolin vaikuttava – suuri kiitos kuuluu siitä tutkimukseen osallistuneille kunnille, kuntayhtymille, organisaatioille, työntekijöille ja kokemusasiantuntijoille!

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisissä aikakausilehdissä. Vain yksi artikkeli on ehtinyt tulla julkaistuksi vuoden 2022 aikana. Se käsittelee lapsen tilanteen arviointia asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastelu pohjautuu sosiaalityöntekijöille osoitettuun kyselyyn. Analyysin pohjalta esitetään, että on tarpeellista selkiinnyttää arvioinnin laatuun ja osaamiseen liittyviä tekijöitä lastensuojelussa osana asiakasturvallisuuden kehittämistä.  Artikkeli ”Lapsen tilanteen arvioiminen lastensuojelussa: analyysia asiakasturvallisuuden näkökulmasta” (Anne-Mari Jaakola & Tarja Pösö) on julkaistu Januksen numerossa 4/2022. Myöhemmistä julkaisuista tiedotetaan Soccan verkkosivuilla. Niissä käsitellään mm. palvelutarvearviointien organisointia, niiden yhteismitallisuutta, arviointeja asiakasnäkökulmasta, arviointiosaamista, monikielisyyttä arvioinnissa ja strukturoitujen välineiden käyttöä lapsen tilanteen arvioinnissa.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Tampereen yliopistossa ja etänä 25.11.2022. Ilmoittautuneita oli yli 200 ja osallistujia oli yhteensä lähes sata. Kiitos osallistuneille!

Hanke päättyy 31.12.2022, mutta työskentely aiheen parissa jatkuu.

Terveisin,

ETU-tutkijaryhmä

Lisätietoja

Tarja Pösö

 • professori emerita/emeritus
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • tarja.poso@tuni.fi
Lisätietoja