Finnish pilots - Suomen pilotit

Värikkäitä osaamismerkkejä.

EduSTA-hanke järjestää kevään 2024 aikana Suomessa kolme pilottia, joissa testataan hankkeessa kehitettyjen osaamismerkkien soveltumista ammatilliseen opettajankoulutukseen ja ammatillisten opettajien täydennyskoulutukseen. Muissa partnerimaissa pilotoidaan samoja osaamismerkkejä mm. peruskoulun opettajankoulutuksessa, järjestötoimijoiden kanssa ja yliopisto-opettajien täydennyskoulutuksessa.

Yksi Suomen piloteista järjestetään yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Pilottiin on valittu 18 opettajaa yhdeksästä eri tutkinnosta Tredun Santalahdentien toimipisteestä. Pilotti alkaa helmikuun alussa ja sen tuloksia esitellään Tredun henkilöstölle lokakuussa 2024.

Toisessa pilotissa järjestetään avoimia työpajoja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opetushenkilökunnalle. Tredun ja TAMKin pilotteja yhdistää se, että pilotin alussa osallistujat tekevät itsearvioinnin kestävyysosaamisistaan. TAMKin pilotissa osallistujien tueksi on myös muodostettu osaamismerkkipolkuja helpottamaan sitä, miten eri osaamismerkit liittyvät toisiinsa.

Kolmas pilotti kohdennetaan TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeessa on suunniteltu valinnainen pedagoginen opinto Opettajan kestävyysosaaminen, joka tarjotaan kevään 2024 aikana verkkokurssina suomeksi ja englanniksi.

Osaamismerkkipilottien tietosuojailmoitus

Tutustu osaamismerkkikonstellaatioon

Tutustu EduSTA-hankkeessa luotuun suomalaiseen osaamismerkkikonstellaatioon lyhyiden You Tube -videoiden avulla. Linkit ohjautuvat TAMKin YouTube-kanavalle.

(A) Koontimerkki: Kestävyyslukutaito

Tällä videolla tutustut Kestävyyslukutaito-osaamismerkkiin, joka on yksi Kestävän tulevaisuuden rakentaja -metamerkin koontimerkeistä. Koontimerkki on osa EduSTA-hankkeessa kehitettyä osaamismerkkikonstellaatiota. Tavoitteena on osaamismerkein ohjautuva oppiminen, jossa opetusta kehitetään kestävämpään suuntaan ja jokaisen opettajan kestävyysosaamista voidaan tunnistaa ja edelleen kehittää. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/S1bMP0A0GLI

Mikromerkki: Perehtynyt ongelmanmäärittelijä

Videolla pohditaan, mitä perehtynyt ongelman määritteleminen kestävän kehityksen yhteydessä tarkoittaa. Videon ovat toteuttaneet Jenni Majuri ja Miika Huikkola TAMK Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksiköstä osana EduSTA-hanketta. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/IafdopreszY

Mikromerkki: Kriittinen kehittäjä 

Videolla pohditaan, mitä kriittinen kehittäminen tarkoittaa kestävän kehityksen opettamisen yhteydessä.  Videon ovat toteuttaneet Jenni Majuri ja Miika Huikkola TAMK Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksiköstä osana EduSTA-hanketta. Linkki teksitettyyn videoon https://youtu.be/UYIV5CpzTek 

Mikromerkki: Monimutkaisuuden ymmärtäjä 

Videolla pohditaan, mitä monimutkaisuuden ymmärtämisellä tarkoitetaan ja millaisilla pedagogisilla valinnoilla opiskelijoiden kestävyysosaamista voidaan monitahoisuuden näkökulmasta vahvistaa. Videon ovat toteuttaneet Jenni Majuri ja Miika Huikkola TAMK Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksiköstä osana EduSTA-hanketta. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/Y29USSWRS-c

 

(B) Koontimerkki: Kestävyysosaamista vahvistava pedagogiikka

Tällä videolla tutustut Kestävyysosaamista vahvistava pedagogiikka -osaamismerkkiin, joka on yksi Kestävän tulevaisuuden rakentaja -metamerkin koontimerkeistä. Koontimerkki on osa EduSTA-hankkeessa kehitettyä osaamismerkkikonstellaatiota. Tavoitteena on osaamismerkein ohjautuva oppiminen, jossa opetusta kehitetään kestävämpään suuntaan ja jokaisen opettajan kestävyysosaamista voidaan tunnistaa ja edelleen kehittää. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/L9PBY4CZJPs 

Mikromerkki: Systeemiajattelun edistäjä

Videolla pohditaan sitä, mitä systeemiajattelu oikein tarkoittaa ja millaisilla pedagogisilla valinnoilla opiskelijoiden kestävyysosaamista voidaan systeemiajattelun näkökulmasta edistää. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista Systeemiajattelun edistäjä -osaamismerkin osalta. Videon ovat toteuttaneet Nina Eskola-Salin ja Hanne Mäki-Hakola TAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta osana EduSTA-hanketta.  Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/-wk2p0I9O28 

Mikromerkki: Tulevaisuusajattelun aktivoija

Videolla pohditaan sitä, mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa ja millaisilla pedagogisilla valinnoilla opiskelijoiden kestävyysosaamista voidaan tulevaisuusajattelun näkökulmasta edistää. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista Arvotietoisuuden vahvistaja -osaamismerkin osalta. Videon ovat toteuttaneet Nina Eskola-Salin ja Hanne Mäki-Hakola TAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta osana EduSTA-hanketta.  Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/IVW4J3Dp3Jg 

Mikromerkki: Arvotietoisuuden vahvistaja

Videolla pohditaan, mitä arvotietoisuudella tarkoitetaan ja millaisilla pedagogisilla valinnoilla opiskelijoiden kestävyysosaamista voidaan arvotietoisuuden näkökulmasta vahvistaa. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista Arvotietoisuuden vahvistaja -osaamismerkin osalta. Videon ovat toteuttaneet Nina Eskola-Salin ja Hanne Mäki-Hakola TAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta osana EduSTA-hanketta.  Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/IJZy5-mmFFI 

 

(C) Koontimerkki: Toiminnan mahdollistaminen

Tällä videolla tutustut Toiminnan mahdollistaminen -osaamismerkkiin, joka on yksi Kestävän tulevaisuuden rakentaja -metamerkin koontimerkeistä. Koontimerkki on osa EduSTA-hankkeessa kehitettyä osaamismerkkikonstellaatiota. Tavoitteena on osaamismerkein ohjautuva oppiminen, jossa opetusta kehitetään kestävämpään suuntaan ja jossa jokaisen opettajan kestävyysosaamista voidaan tunnistaa ja edelleen kehittää. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/sF6H8Br_Omg 

Mikromerkki: Aktiivinen yhteiskehittäjä

Tämä video kertoo Aktiivinen yhteiskehittäjä -mikromerkistä, joka on osa kestävän  tulevaisuuden toiminnan mahdollistamisen osaamismerkkiä. Videolla kerrotaan, miten kestävyyshaasteisiin liittyvä aktiivinen yhteiskehittäjä toimii edistääkseen kestävyyskasvatusta omassa oppimisyhteisössään tai koulutusorganisaationsa ulkopuolella olevan yhteistyöverkoston kanssa.

Osaamismerkin ovat toteuttaneet Hanna Teräs ja Kirsi Purhonen TAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta osana EduSTA-hanketta. Videon ääni on Kirsi Purhosen. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista tämän osaamismerkin osalta. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/ssbx9kQ8EBw 

Mikromerkki: Toimijuuteen kannustaja

Tämä video kertoo Toimijuuteen kannustajan osaamismerkistä, joka on osa Kestävän tulevaisuuden toiminnan mahdollistamisen osaamismerkkiä. Videolla kerrotaan, miten toimijuuteen kannustaja suunnittelee ja organisoi oppimismahdollisuuksia, jotka ohjaavat ja tukevat oppijaa aktiiviseen toimintaan kestävän tulevaisuuden hyväksi. Toimijuuteen kannustajan fasilitoimat oppimistilanteet mahdollistavat myös oppijoiden liittymisen yhteistyöverkostoihin ja toimimaan yhteisöissä.

Osaamismerkin ovat toteuttaneet Hanna Teräs ja Kirsi Purhonen TAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta osana EduSTA-hanketta. Videon ääni on Kirsi Purhosen. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista tämän osaamismerkin osalta. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/nBVEn-lrGiQ

 

(D) Koontimerkki: Refleksiivinen työote

Tällä videolla tutustut Refleksiivinen työote -osaamismerkkiin, joka on yksi Kestävän tulevaisuuden rakentaja -metamerkin koontimerkeistä. Koontimerkki on osa EduSTA-hankkeessa kehitettyä osaamismerkkikonstellaatiota. Tavoitteena on osaamismerkein ohjautuva oppiminen, jossa opetusta kehitetään kestävämpään suuntaan ja jokaisen opettajan kestävyysosaamista voidaan tunnistaa ja edelleen kehittää.  

Refleksiivinen työote -koontimerkki saavutetaan Tietoisen muutosagentin osaamismerkillä, josta myös kuulet videolla. Video on yksi oppimisresurssi, kun hankit ja osoitat osaamista tämän osaamismerkin osalta. Videon ovat toteuttaneet Eveliina Asikainen ja Outi Rantanen TAMK ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/mYG9_4xc908 

Tulevaisuuskolmion käyttö refleksiivisen työotteen työstämisessä

Eveliina Asikainen ja Outi Rantanen kertovat, miten tulevaisuuskolmiota voi käyttää refleksiivisen työotteen osaamismerkin työstämisessä. Linkki tekstitettyyn videoon https://youtu.be/9eR8wZ7iCHM