Elokuvia analysoimalla oivalluksia omaan työhön

Työyhteisöissä työskentelee joukko ihmisiä, joista jokaisella on omat arvonsa, norminsa ja asenteensa. Siellä missä on ihmisiä ja yhteistyötä, on meidän erilaisuudestamme johtuen myös konflikteja. Työyhteisöissä ristiriitoja syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa arvot, odotukset, vaatimukset tai viestintä eivät kohtaa.

Usein arjessa ristiriitoja saatetaan vältellä, vähätellä tai niihin yritetään löytää helppoja ratkaisuja. Konfliktit eivät kuitenkaan poistu itsestään ja mikäli konfliktikokemuksia ei osata kohdata ja käsitellä, ne jäävät kytemään hiljalleen pinnan alle. Entä jos konflikteja voisi kuitenkin tarkastella turvallisemmin niin, että niitä voisi hyödyntää työyhteisön hyväksi?

DRAMA-hankkeessa tavoitteena on ollut luoda työyhteisössä sytykkeitä elokuvien kuvitteellisista tilanteista oikean elämän tilanteiden käsittelyn avuksi. Kun tarkasteltavana ovat fiktiiviset henkilöt ja heidän elämän konfliktinsa, käsittely ei kohdistu suoraan oman työyhteisön asioihin tai ihmisiin. Menetelmä tarjoaa näin edellytyksiä konflikteista keskustelulle turvallisemmassa kontekstissa, yleisellä tasolla. Menetelmän avulla työyhteisölle tarjoutuu mahdollisuus oppia hahmottamaan ristiriitatilanteitaan ja niiden taustavaikuttimia uudella tavalla ja ymmärtää paremmin omia ja toisten tunteita, valintoja ja reagointitapoja.

Hankkeen toteuttamisen perustalta olemme tulleet lopputulemaan, että ymmärtämällä tarinoita, draaman lainalaisuuksia ja konfliktien merkitystä voimme paremmin ymmärtää itse ihmistä – sekä meitä itseämme että toisia.

DRAMA - dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena

Etsimme uusia näkökulmia työyhteisöjen konfliktien ymmärtämiseen ja hallintaan. Kehitämme tarinankerronnan ja dramaturgian menetelmiä pirkanmaalaisten pk-yritysten työhyvinvoinnin tueksi.