Työkirja ja videot

työkirja

Tarinat ja työhyvinvointi

Ihmisinä me prosessoimme erilaisia konflikteja päivittäin. Osa tästä tapahtuu tietoisemmalla tasolla tarinoiden muodossa, joita luemme kirjoista, katselemme tv:stä, koemme teatterissa, elokuvissa tai musiikin kuulemisen kautta. Osa on kuitenkin tiedostamatonta, pinnan alla tapahtuvaa, emmekä välttämättä havaitse konfliktien vaikutuksia omaan ajatteluumme ja toimintaamme. Drama-hanke ja sen tuloksena syntynyt työkirja ovat lähteneet liikkeelle tästä oivalluksesta.

Kun tarkastelemme fiktiivisten elokuvien henkilöhahmoja ja heidän ongelmiaan tarkemmin, voimme löytää niistä yhteyksiä todellisen elämämme tilanteisiin niin arkielämässä kuin työpaikoillakin.

Tarinankerronnassa se, mitä kenties emme ole kyenneet tietoisesti käsittelemään ja tulkitsemaan, nostetaan hetkeksi näkyville; tunnistettavaksi, samaistuttavaksi ja ymmärrettäväksi. Lisäksi tuo kaikki tapahtuu suoraan tunnekokemusten kuten huumorin, naurun, satiirin, kyynelten tai älyn kautta.

Aivotutkimus on osoittanut, että aivomme työskentelevät kaiken aikaa pyrkien tulkitsemaan ympäristöämme ja ympäristössämme olevia ihmisiä. Sopiva määrä pelkoa suojelee meitä vaaroilta, mutta liiallinen määrä voi ajaa meidät ahdistukseen (Kaisa Hartikainen). Tästä syystä voidaan väittää, että jokainen sosiaalinen ympäristö jossa toimimme, on myös eräänlainen tunteiden ja niiden tulkintojen temmellyskenttä. Juuri siksi tarvitsemme tarinoita, jotka tarjoavat aivoillemme johdonmukaisia, emotionaalisia virikkeitä löytää ratkaisuja vastaavanlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.

Tervetuloa matkalle kanssamme!

Lue työkirja tästä!

Drama-hankkeen videot

15 minuutin elokuvallisessa koosteessa kuvataan kiteytetysti DRAMA-hankkeen peruslähtökohtia ja toteutusta. 

Drama-hankkeen tarina

Uupumuksesta euforiaan – Dramaturgian ja tunteiden kautta kohti tuottavaa ja hyvinvoivaa työyhteisöä -seminaarissa käydään keskustelua konflikteista työyhteisöissä sekä aivojen sosiaalisesta rakenteesta. 

Drama-hanke, Uupumuksesta euforiaan

Ymmärrä tarina, ymmärrä ihmistä – seminaarissa esitellään hankkeen aikana syntynyt työkirja sekä lyhyt dokumentaatio hankkeen toteutuksesta. Iiro Jääskeläinen Aalto yliopistosta puhuu tarinoista aivoissamme, kuinka hyvän tarinan rakentaminen voi toimia työyhteisön hyvinvoinnin tukena. Lopuksi käydään paneelikeskustelua erityisesti hankkeen aikana kehitellyn työkalun käytöstä työyhteisön hyvinvoinnin tukemisen välineenä. 

Drama-hanke, lopputapahtuma

Tervetuloa tutustumaan!