Työhyvinvointia pk-yrityksiin #päiväleffa

Tarjoamme ilmaista työhyvinvoinnin kehittämistä pirkanmaalaisille pk-yrityksille dramaturgian keinoin

Hankkeessa kehitetään osallistuvien pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa menetelmä, jonka avulla yritykset voivat kehittää työhyvinvointiaan tarinankerronnan tarjoamien työkalujen avulla.

Käytännössä hankkeen työpajoissa katsotaan ja analysoidaan yhdessä tarkoin valittuja elokuvia. Tavoitteena on saada uusia oivalluksia, ajatuksia omasta työstä ja työhyvinvoinnista sekä keskustella omasta työstä ja sen kehittämisestä työyhteisössä.

Yrityksen näkökulmasta hanke etenee seuraavasti:

  1. KEVÄT 2019. DRAMA starttiaamussa I  8.5. esitellään elokuvien analysointiin perustuvaa menetelmää ja karoitetaan yritysten tarpeita, aikatauluja ja reunaehtoja.
  2. SYKSY 2019. DRAMA starttiaamu II 21.8. Räätälöidään kullekin yritykselle sopiva toteutustapa. Tehdään alkukartoitukset yrityksissä.
  3. SYKSY 2019. Kaksi työpajaa yhteistyöyritysten esimiehiehille/johtajille/HR:lle tms.
  4. KEVÄT 2020. Toteutetaan tammi-helmikuussa yritystapaamiset, joissa käydään läpi alkukartoitusten tuloksia ja suunnitellaan työpajojen sisältöjä. Toteutetaan ensimmäinen yrityskohtainen työpaja, johon osallistuu mahdollisuuksien mukaan koko työyhteisö. Mahdollisuus järjestää TYKY-/TYHY-päivänä! 
  5. SYKSY 2020. Toteutetaan toinen yrityskohtainen työpaja, johon osallistuu mahdollisuuksien mukaan koko työyhteisö. Mahdollisuus järjestää TYKY-/TYHY-päivänä.
  6. KEVÄT 2021. Hankkeen loppuseminaari.

 

Hanke on tarkoitettu pirkanmaalaisille pk-yrityksille. Oletteko pirkanmaalainen pk-yritys?

  1.  Yrityksen kotipaikan on oltava Kaupparekisteriin annetun kotipaikan mukaan Pirkanmaalla.
  2. Yrityksessä työskentelee alle 250 työntekijää ja, sen vuosiliikevaihto on enintään 50 M€ tai tase enintään 43 M€.
  3. Yrityksen täyttää perusteen riippumattomuudesta. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen, musiikin ja median yksikkö sekä sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sekä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta.