Tarinat työhyvinvoinnin tukena

Elokuvat, työyhteisö ja kokemukset kohtaavat toisensa tarinoiden maailmassa.

Hankkeen aikana kehitetty menetelmä auttaa työyhteisön jäseniä kehittämään omaa ja työyhteisönsä hyvinvointia tarinankerronnan tarjoamien työkalujen keinoin.

Työpajoissa analysoitiin turvallisessa ympäristössä elokuvia ja pohdittiin elokuvien henkilöhahmojen tunteita, arvoja, toimintatapoja ja kokemuksia ristiriidoista ja konflikteista. Tarinankerronnassa, elokuvissa, konfliktit ovat välttämättömiä tarinan syntymiselle.

Erilaiset konfliktit ovat yleisiä myös työelämässä. Usein konfliktista tulee mieleen ihmisten välinen kiista. Kun katsotaan konflikteja työhyvinvoinnin näkökulmasta, nähdään paljon muutakin. Työntekijällä voi olla ristiriita oman osaamisen ja työn vaatimusten välillä. Työ vaatii uutta osaamista, jota ei ole. Työhön liittyvät perustarpeet, itsenäisyys, yhteenliittyminen ja hallinnantunne, eivät toteudu omassa työssä, mikä herättää ristiriitaa. Oma persoonallinen toimintatyyli ja työ eivät sovi yhteen: ujoa kuormittaa esiintyminen tai sosiaalista väsyttää yksintyöskentely. Omat arvot eivät ole linjassa organisaation arvojen kanssa. Omat modernit uudistusmieliset ajatukset törmäävät perinteisiin ajatuksiin siitä, että mitään ei pidä muuttaa.  Roolikonfliktit työssä taas viittaavat ristiriitaisiin odotuksiin: opettajaan kohdistavat odotuksia rehtori, kollega, oppilaat, vanhemmat… Kaikki tai osa heistä toivovat eri asioita. Työn ja muun elämän tarpeet myös usein konfliktoivat. Sairasta hoivaavan pitäisi hoivata, mutta määräpäivä kolkuttaa.

Mitä tapahtuu, kun fiktiiviset konfliktit ja kokemukset omasta työstä kohtaavat?