Starttiaamu Mediapoliksella 8.5.

DRAMAn starttiaamussa katsotaan elokuvaa Päiväni murmelina työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämisen silmälasien lävitse.

DRAMA-hankkeen 8.5. Mediapoliksella järjestettävässä starttiaamussa demoamme hankkeen aikana kehitettävässä työhyvinvointikoulutuksessa käytettävää, käsikirjoittamiseen ja elokuva-analyysin perustuvaa työkalua.

Aamu alkaa Arto Koskinen esityksellä elokuvien ja tarinoiden yhteydestä työelämään, kokemiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

1) Fiktiivinen maailma: Esimerkkejä ja keskustelua elokuvasta Päiväni murmelina

2) Kokijan maailma: Tarinankerronta kokemusten ymmärtämisen tapana, konfliktien rooli ja välttämättömyys (tarinoille ja kehittymiselle)

3) Työyhteisön maailma: Tarinoiden, kokemusten ja konfliktien merkitys työyhteisölle ja työhyvinvoinnille

Hanketoimijoiden esittäytymisen jälkeen keskitymme starttiaamussa katsomaan ja keskustelemaan elokuvasta

”Päiväni murmelina”.

Yleisestä osuudesta jatkamme pienen tauon ja tarjoamisten jälkeen työpajaosuuteen, jossa hankkeessa mukana olevien ja mukaan lähtemistä harkitsevien yritysten edustajien kanssa keskustelemme esitellyn työskentelytavan herättämistä ajatuksista ja hankkeeseen osallistumiseen liittyvistä käytännön asioista juuri teidän yrityksenne näkökulmasta.

Ilmoittatuminen starttiaamuun on auki 6.5. saakka!

Yleiseen osuuteen toivotamme tervetulleiksi kaikki teemasta kiinnostuneet, työpaja on suunnattu ensisijaisesti mukana oleville ja mukaan lähtemisestä kiinnostuneiden yritysten edustajille.