DIG1t0-hanke

Tutkimme automatisoituja digitaalisia palveluja, niiden tiedollista (epä)oikeudenmukaisuutta ja miten algoritminen vallankäyttö muuttaa demokratian toimintaedellytyksiä.

Vahvistamme ruohonjuuritasolta lähtevää yhteiskunnallista keskustelua algoritmien politiikasta nostamalla esiin haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset ja esittämällä erilaisia, myös taloudesta riippumattomia näkemyksiä tekoälyn kyvyistä, sen kehittämisestä sekä käyttöön liittyvistä harhoista, haitoista ja hypestä.