Digitaalinen proksemiikka

Digitaaliset itsepalvelut lisääntyvät vauhdilla julkisella sektorilla. Silti edelleen on olemassa valtava määrä työtehtäviä, joita ei voi toteuttaa ilman ammattilaisen ja asiakkaan välistä fyysistä kosketusta. Tuore kirja "The Skills and Ethics of Professional Touch. From Theory to Practice" (2023, Palgrave) tarjoaa kattavan peruspaketin kosketustaidoista ja kosketuksen etiikasta erityisesti terveys-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille.

DIG1t0-hankkeen vetäjä Jaana Parviainen on yksi Professional Touch kirjan kirjoittajista. Kirja nostaa esiin digitalisaation ja teknologian roolin kosketusvuorovaikutuksessa. Monissa tapauksissa teknologia muuttaa ammattilaisen ja asiakkaan välisen dialogin triadiseksi. Tähän triadiseen vuorovaikutukseen liittyy olennaisesti niin sanottu digitaalinen proksemiikka.

Digitaalisella proksemiikalla tarkoitetaan digitaalisten laitteiden kautta luotua ihmisten välistä etäisyyttä ja läheisyyttä, jotka voivat toteutua niin fyysisissä kuin virtuaalisissakin ympäristöissä.

Proksemiikan käsitteen loi alun perin 1960-luvulla Edward T. Hall, jonka mukaan proksemiikka koostuu neljästä eri vyöhykkeestä: intiimeistä, henkilökohtaisista, sosiaalisista ja julkisista vyöhykkeistä. Myös nämä neljä vyöhykettä voidaan sisällyttää digitaaliseen proksemiikkaan, mutta tällöin proksemiikan käsite ei enää palaudu fyysisen etäisyyden mittaamiseen kuten Hallilla. Parviainen kertoo:

-Kirjassa käsitellään erityisesti digitaalista etäisyyttä eli sellaista vyöhykettä ihmisten välillä, jotka ovat fyysisesti joko intiimillä tai henkilökohtaisella vyöhykkeellä, mutta ihmiset eivät ole läsnä toisilleen. Tyypillisesti tällainen tilanne syntyy, kun toinen henkilö selaa puhelintaan tai käyttää muita teknologia, joihin hänen tietoisuutensa kohdistuu.

Työssä digitaalinen etäisyysvyöhyke voi syntyä yllättäen, kun ammattilainen kesken vuorovaikutustilanteen esimerkiksi vastaa puhelimeensa tai alkaa kirjata käynnissä olevaa asiakaskäyntiään puhelimeensa.

Digitaalisella etäisyydellä voidaan tarkoittaa myös chattailua verkossa tai sähköpostien välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota. Parviainen jatkaa:

-Fyysinen etäisyys voi olla suurta, mutta viestien aiheuttamat emootiot ja affektit voivat tulla ns. iholle, jolloin voidaan puhua myös digitaalisesta läheisyydestä. Esimerkiksi opettajien kannalta vanhempien joskus aggressiivisia muotoja saavat Wilma viestit voivat olla lamaannuttavia ja vaikuttaa merkittävästi työmotivaatioon.

Opettajat kuten muutkin ammattilaiset joutuvat aina tilannekohtaisesti harkitsemaan, miten digitaalinen etäisyys ja läheisyys vaikuttavat sekä heidän työtehtävien hoitoon että vuorovaikutussuhteeseen asiakkaiden (potilaiden, vanhempien ym.) kanssa. Professional Touch kirja tarjoaa uusia työkaluja hallita ja pohtia kosketuksen moninaista roolia asiantuntijatuntijatyössä.