Kansalaistiede

DIG1t0-hankkeessa digitaalisten hyvinvointipalvelujen taustalla toimivia algoritmisia järjestelmiä tutkitaan yhdessä palveluja käyttävien kansalaisten kanssa. Kansalaistieteen metodologian avulla voidaan tavoittaa käyttäjien piiloisia kokemuksia digitaalisten järjestelmien käytöstä ja niiden vaikutuksista arkipäivän elämään.

Mitä on kansalaistiede?

 • Kansalaistieteelle tarkoitetaan kansalaisten mahdollisuutta osallistua tutkimusprosessin eri vaiheisiin yhdenveroisina kumppaneina ammattitutkijoiden kanssa
 • Tutkimukseen osallistuvat kansalaistutkijat (myös kanssatutkijat) tunnistetaan oman asiansa ja toimintansa asiantuntijoina, joilla on aiheen suhteen tärkeää (mm. hiljaista) tietoa
 • Kansalaistutkijat voivat osallistua aineiston hankintaan, uuden tiedon tuottamiseen ja tulosten hyödyntämiseen käytännössä

Miten kansalainen voi osallistua tutkimuksentekoon, vaikka hänellä ei ole tutkijan koulutusta?

 • Kansalaistutkijoita motivoi uteliaisuus, halu ymmärtää asioita syvällisemmin, hankkia uutta tietoa ja päästä sisälle tutkimuksenteon prosessiin mukaan.
 • Kansalaistutkijat työskentelevät ammattitutkijoiden rinnalla. Tehtävästä riippuen heille maksetaan korvaus, usein verollisia palkkioita työstään.
 • Esimerkiksi kokemusasiantuntijat soveltuvat kansalaistutkijoiksi sellaisiin tutkimushankkeisiin, joissa tarkastellaan heidän omaan elämäntilanteeseensa ja kokemukseensa liittyviä asioita.
 • Kansalaistutkijat voivat tarjota ammattitutkijoille sellaista informaatiota ja tietoa, jota ammattitutkijoiden olisi muuten hankala saada. Samalla he voivat itse lisätä ymmärrystä aiheesta uusilla tavoilla.

Mitä kanssatutkijat tekevät DIG1t0-hankkeessa?

 • Toimivat digitaalisia palveluja käyttävien maahanmuuttajien ja mielenterveyskuntoutujien tukena ja keskustelevat heidän kanssaan. Kieleen liittyvät ongelmat, kuten viranomaiskielen vaikeaselkoisuus ja vaikeus hahmottaa sähköisten lomakkeiden arkkitehtuuria, voivat vaikeuttaa joidenkin ihmisten kykyä käyttää digitaalisia palveluja. Ammattitutkija on tilanteessa mukana.
 • Pohtivat ns. aineistotyöpajoissa yhdessä ammattitutkijoiden kanssa, millaisia kielellisiä tai audiovisuaalisia haasteita asiointiin liittyy.
 • Osallistuvat halutessaan tutkimusjulkaisujen kirjoittamiseen. Tällöin kaikissa julkaisuissa mainitaan kanssatutkijoiden nimet ja heidän roolinsa tutkimuksessa
 • Kehittävät yhdessä ammattitutkijoiden kanssa kansalaistutkijuutta, antamalla palautetta ja keskustelemalla kokemuksistaan tutkimushankkeessa.

Tiedustelut: DIG1t0-hankkeen johtaja Jaana Parviainen jaana.parviainen@tuni.fi