Kanssatutkijat mukaan DIG1t0on

Photo Credit: Jaana Parviainen, kuvassa vas. Päivi Haaksiluoto, Camilla Lindholm (screenillä), Eeva Lahtinen, Jarno Tanner ja Laura Eilola

Kuva: Jaana Parviainen

TP1:stä Jaana Parviainen, Camilla Lindholm ja Laura Eilola tapasivat 31.5.2023 DIG1t0on rekrytyt kanssatutkijat. Kanssatutkijoina DIG1t0-hankkeessa aloittavat Päivi Haaksiluoto, Eeva Lahtinen ja Jarno Tanner. Ensimmäisen tapaamisen myötä kävi selväksi, että kanssatutkijoilla on DIG1t0-hankkeen teemoista monipuolista kokemusta ja paljon raikkaita näkemyksiä, jotka mahdollistavat mielekkään pohjan yhteistyölle.

DIG1t0ssa kanssatutkijat tuottavat ja analysoivat videoaineistoja yhdessä ammattitutkijoiden kanssa. Lisäksi kaikki kanssatutkijat ilmaisivat halukkuutensa osallistua tutkimusartikkelien kirjoitusprosessiin ja hankkeen yhteisiin kokouksiin. DIG1t0ssa pyritään myös kehittämään kanssatutkimuksen metodologiaa, joten on innostavaa, että kaikki kanssatutkijat antoivat suostumuksensa aineistotyöpajojen videonauhoittamiseen. Analysoimalla näitä videotallenteita päästään kiinni myös siihen, miten kanssatutkimukseen perustuva tieto syntyy.