Lapsiryhmän kuva

Kasvata uusi rohkea ja utelias ikäpolvi

joka on kieli- ja kulttuuritietoisesti avoin maailmaa kohtaan!

A1-kielen varhentajan työkalupakki - täydennyskoulutus kielten- ja luokanopettajille

A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus varhentuu alkamaan jo peruskoulun ensimmäiseltä luokalta vuoden 2020 alusta lähtien. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa 26.9.2019–23.4.2020 toteutettavan, Opetushallituksen rahoittaman kieltenopetuksen varhentamiseen liittyvän ”A1-kielen varhentajan työkalupakki” -täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kieltenopetuksen uuden toimintakulttuurin tukeminen ja asenneympäristöön vaikuttaminen. Punaisena lankana on tukea opettajia kasvattamaan uusi rohkea ja utelias ikäpolvi, joka on avoin maailmaa kohtaan sekä kieli- ja kulttuuritietoinen.