Keskustelua opetussuunnitelmateksteistä

Kuvituskuva

Lokakuussa keskusteltiin opetussuunnitelmateksteistä ja myös syvennyttiin niiden kautta konkreettisiin kysymyksiin, joihin opettaja törmää 1.1.2020 varhennetun A1-kielen opetuksen alkaessa.

Teksti: Laura Lahti

Lokakuun lopulla syyslomaviikon vieton jälkeen koitti toisen lähitapaamisen aika. Kotiryhmät olivat etätehtävän teon aikana Moodle-oppimisympäristössä ryhmäytyneet mukavasti ja tutustuneet toisiinsa. Lokakuun tapaamisessa osallistujat pääsivät keskustelemaan opetussuunnitelmateksteistä Kirsin johdolla. Tapaamisessa myös syvennyttiin opetussuunnitelmatekstien kautta konkreettisiin kysymyksiin, joihin opettaja törmää 1.1.2020 varhennetun A1-kielen opetuksen alkaessa, kuten

  • Mitä kieltenopetuksen menetelmiä voi käyttää pienten kanssa, jotta kaikki lapset innostuisivat?
  • Voiko tunnilla kirjoittaa jotain? Pelkkää suullista ja toiminnallisuutta?
  • Miten tuntien sisältöjä valitaan? Mitä tuotoksia oppitunneilla syntyy?
  • Miten huomioin kaikki oppilaat isossa ryhmässä? Entä eri kielitaustaiset oppilaat?
  • Miten monipuolista arviointia toteutetaan varhennetussa kieltenopetuksessa?

Harryn matkassa englanninkieliseen maailmaan

Piristysruiskeen lokakuun tapaamiseen toi kieltenopettaja Martti Sarparannan vierailu. Martti kertoi omista kokemuksistaan storyline-menetelmän käytöstä 1.–2. luokkien englanninopetuksessa.

Esityksen aikana päästiin Harry-maskotin matkaan ympäri englanninkielistä maailmaa järjestämään Fiona-siilin synttäreitä. Martin storyline-tuntisuunnitelmat on myös julkaistu Pirkkalan Ikkuna Eurooppaan -kielihankkeen verkkosivustolla.

Lopuksi teoriaa kielitaidosta ja kielipedagogiikasta

Loppuiltapäiväksi jakauduttiin kahteen ryhmään. Luokanopettajat paneutuivat Lauran opastuksella kielitaidon ja kielipedagogiikan teorioihin sekä kysymykseen ”Miten rohkaistun itse käyttämään kieltä?”, kun taas aineenopettajat pääsivät kuuntelemaan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmassa opettavan Ritva Heinosen alustusta aiheesta ”Millainen on 7-vuotias lapsi?” Luennon aikana saatiin lisätietoa lapsen niin fyysisestä, kognitiivisesta kuin sosiaalisestakin kehityksestä.