Innostusta ja työkaluja ensimmäisen vieraan kielen opetuksen varhentamiseen

Kuvituskuva

Syyskuusta 2019 lähtien innostunut, noin viidestäkymmenestä luokan- ja kieltenopettajasta koostuva joukko on kokoontunut noin kerran kuukaudessa Tampereen yliopistolle oppimaan lisää ja vaihtamaan kokemuksiaan varhennetusta kieltenopetuksesta.

Teksti: Laura Lahti

A1-kielen varhentajan työkalupakki -täydennyskoulutus polkaistiin käyntiin ensimmäisessä lähitapaamisessa Tampereen yliopistolla 26.9.2019. Tapaamisen aiheena oli johdatus kielikasvatukseen ja kieltenopetuksen varhentamiseen sekä siihen, millainen ekaluokkalainen on kielenoppijana.

Jo tätä ennen osallistujat olivat vastanneet ennakkokyselyyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koulutuksen osallistujien aiempia kokemuksia ja tietoja kieltenopetuksen varhentamisesta sekä heidän odotuksiaan koulutukselle. Jo heti tapaamisen alussa iloinen puheensorina täytti luentosalin ja salin edustan aulan, kun vanhoja tuttuja bongattiin osallistujien joukosta.

Tampereen seudulla kieltenopettajien verkostoituminen on jo ennestään järjestelmällistä erilaisten hankkeiden kautta ja monet aktiiviset opettajat ottavat osaa seudulla tarjottaviin koulutuksiin säännöllisesti. Tämä näkyi myös Työkalupakki-koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa!

Johdattelua uuden toimintakulttuurin saloihin

Kun päästiin alkuun, sekä luokan- että aineenopettajista koostuvaa osallistujajoukkoa johdateltiin kielikasvatuksen ja kieltenopetuksen uuden toimintakulttuurin saloihin koulutuksen vastuuhenkilön, kielikasvatuksen yliopistonlehtori Laura Lahden johdatuksella.

Koulutuksen muut kaksi avainhenkilöä ja kouluttajaa, Tampereen yliopiston normaalikoulun englannin ja saksan opettaja Kirsi Aaltonen-Kiianmies ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti, ottivat tilan haltuun jakamalla osallistujat kotiryhmiin, jotka toimisivat tukena ja turvana etätehtävissä ja lähitapaamisissa koko koulutuksen ajan.

Iltapäivän aikana ekaluokkalaisen kehitysvaihetta tarkasteltiin äidinkielen oppimisen näkökulmasta äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori Pirjo Kuljun opastuksella.

Tavoitteena verkostoituminen

Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös verkostoituminen ja luokan- ja aineenopettajien yhteistyön kehittäminen. Tähän teemaan Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtori Laura Rantavuori johdatteli osallistujia pitämällä alustuksen tuoreesta väitöstutkimuksestaan ja relationaalisesta asiantuntijuudesta. Ensimmäisenä etätehtävänä oli tarkempi tutustuminen VOPSiin eli Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksiin ja täydennyksiin koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 (Opetushallitus 2019).