"A1-kielen varhentajan työkalupakki" on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa toteutettava täydennyskoulutushanke kieltenopettajille ja luokanopettajille.

A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen opetus varhentuu alkamaan jo peruskoulun ensimmäiseltä luokalta vuoden 2020 alusta lähtien. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa käynnissä olevan, Opetushallituksen rahoittaman kieltenopetuksen varhentamiseen liittyvän A1-kielen varhentajan työkalupakki -täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kieltenopetuksen uuden toimintakulttuurin tukeminen ja asenneympäristöön vaikuttaminen. Punaisena lankana on tukea opettajia kasvattamaan uusi rohkea ja utelias ikäpolvi, joka on avoin maailmaa kohtaan sekä kieli- ja kulttuuritietoinen.

Koulutuksessa keskeisiä sisältöalueita ovatkin varhaisen kielipedagogiikan lisäksi kielitietoisuus ja kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä eri kielitaustaisten oppilaiden huomioiminen. Vuosiluokkien 1–2 kielipedagogiikkaa ja ekaluokkalaisen kehitysvaihetta käsitellään konkreettisin alustuksin ja työpajoin lähiopetuspäivien aikana eri teemojen näkökulmista. Lähiopetuspäivät tukevat myös opettajien verkostoitumista. Lisäksi omaa osaamista syvennetään verkkoetätehtävien kautta.

Tuotoksena kukin osallistuja kokoaa oman ”työkalupakin”, jonka turvin A1-kielen varhennettuun opetukseen saa varmuutta ja uusia ideoita. Osallistujat esittelevät työkalupakkiaan omassa työyhteisössään sekä koulutuksen päätösseminaarissa

Koulutuksen toteutusaika on 26.9.2019 – 23.4.2020. Koulutuksessa tuotetut työkalupakit ovat saatavilla tällä sivustolla sen päättymisen jälkeen.

Laura Lahti, FT, on kielikasvatuksen yliopistonlehtori Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa, jossa hän työskentelee opettajankouluttajana pääasiassa vieraiden kielten ja ruotsin didaktiikan opetuksen ja tutkimuksen parissa. Laura on koulutukseltaan myös saksan, ranskan ja englannin aineenopettaja. Lauran tutkimusaiheet keskittyvät vieraan kielen oppimiseen ja opetukseen, kielitaidon arviointiin sekä kielitietoisuuteen. Lisätietoja: https://www.tuni.fi/fi/laura-lahti

Raisa Harju-Autti, FM, väitöskirjatutkija, on koulutukseltaan englannin ja ruotsin aineenopettaja. Raisa on työskennellyt yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa erityisesti vieraiden kielten ja ruotsin aineenopettajakoulutuksen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opettajankoulutuksen parissa vuodesta 2016 lähtien. Väitöstutkimuksessaan hän perehtyy suomen kieltä opettelevien yläkouluikäisten nuorten kielellisen ja akateemisen tuen tarpeisiin. Lisätietoja: https://www.tuni.fi/fi/raisa-harju-autti

Kirsi Aaltonen-Kiianmies, FM, on englannin ja saksan opettaja sekä opettajankouluttaja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kirsi on osallistunut muun muassa vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden laadintaan Opetushallituksessa ja hän on Suomen Saksanopettajat ry:n puheenjohtaja.

Kouluttajat

Laura Lahti

 • yliopistonlehtori
 • kielikasvatus
 • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358504377550
 • laura.lahti@tuni.fi
Lisätietoja

Kirsi Aaltonen-Kiianmies

 • päätoiminen tuntiopettaja
 • englannin ja saksan kieli
 • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358401904191
 • kirsi.aaltonen-kiianmies@tuni.fi

Koordinaattori

Tea Seppälä

 • koulutuspäällikkö
 • Jatkuvan oppimisen palvelut
 • Tampereen yliopisto
 • +358503187700
 • tea.seppala@tuni.fi
Lisätietoja