Mitä eri alat tarjoavat kieltenopetuksen varhentamiselle?

Kuvituskuva

Marraskuun lähitapaamisessa 14.11.2019 opettajat pääsivät osallistumaan erilaisiin työpajoihin. Johdattelevana kysymyksenä työpajojen suunnittelussa oli: ”Mitä eri alat tarjoavat kieltenopetuksen varhentamiselle?”

Teksti: Laura Lahti

Marraskuulle saatiinkin laaja kattaus eri näkökulmia varhennettuun kieltenopetukseen.

Leena Maria Heikkola Åbo Akademista johdatteli osallistujat musiikin käyttöön kielenopetuksessa työpajassaan ”Kieltä laulaen”.  Tamperelainen kieltenopettaja Heidi Hertell esitteli työpajassaan toiminnallisia työtapoja. Mari Jalkanen Ateneumista paneutui osallistujien kanssa kuvataiteen käyttöön kielen oppimisen tukena. Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen yliopisto-opettaja ja ilmaisutaidon opettaja Armi Kurkikangas piti draamatyöpajan keskittyen esineteatteriin. Sirkuksen menetelmiä osallistujat pääsivät omakohtaisesti testaamaan Speak Circus Language -työpajassa, jonka piti Simon Llewellyn tamperelaisesta Sorin sirkuksesta.

Näiden konkreettisten opetusvinkkien ja ideoiden pohjalta, joihin koulutuksen osallistujat pääsivät syksyn tapaamisissa tutustumaan, oli hyvä laskeutua pikkuhiljaa joulun viettoon. Ennen sitä osallistujat kuitenkin sovelsivat syksyn aikana oppimaansa ja syvensivät tietojaan varhaisen kielipedagogiikan menetelmistä oman koulunsa kontekstissa konkreettisen opetuksen suunnitteluun liittyvän etätehtävän myötä. Syyslukukauden aikana osallistujat myös kehittivät yhteistyötään oman koulunsa lähikollegan kanssa muun muassa seuraamalla aineen- tai luokanopettajakollegansa opetusta ja reflektoimalla kokemuksiaan raportin muodossa.

Syyskausi innosti ja voimaannutti niin koulutukseen osallistuvia opettajia kuin koulutuksen järjestäjiäkin suuntaamaan innolla tammikuussa 2020 alkavaan varhennetun A1-kielen opetukseen sekä koulutuksen kevätkauteen, jolla päästään muun muassa syventymään vielä tarkemmin kielitietoisuuteen sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen kieltenopetuksessa!