Oulun seminaarissa porauduttiin Virtun ytimeen

Vanhat ja uudet tutut sekä hyvät jutut. Ajatuksia vaihtamassa dokumenttiohjaaja Markku Heikkinen, Content Unionin toimitusjohtaja, palvelumuotoilija Marjuska Kaukomies, Virtu-hankkeen projektipäällikkö Juha Suonpää Tampereen AMK:sta ja Virtu-hankkeen asiantuntija Tuukka Uusitalo Oamkista.

Virtu-hanke keräsi salillisen osallistujia Oulun aloitusseminaariin Oamkin Kontinkankaan kampukselle 16. elokuuta. Tilaisuudessa haarukoitiin, miten luova ala voisi muuttaa sote-alan käytänteitä. Samalla viriteltiin keskusteluyhteyttä sote-toimijoiden, luovan alan yrittäjien ja taiteilijoiden sekä kouluttajien kesken. Puheenvuoroissa kyseenalaistettiin ja haastettiin, mutta myös tarjottiin ratkaisumalleja ja yhteistyöideoita. Oltiin Virtun ytimessä.

Lääkkeeksi peli
LudoCraftin toimitusjohtaja Tony Manninen pohti, mikä voisi olla pelien rooli virtuaalisten elämyslääkkeiden virrassa. Pelitohtori avasi universaalia aihetta omakohtaisilla esimerkeillään. Samalla hän kertoi tuoreesta tutkimuksesta, joka käsittelee pelaamisen roolia vaikeissa elämäntilanteissa (Iacovides&Mekler). Sen mukaan hengähdystauko, yhteys, tunteiden käsittely, henkilökohtainen muutos ja kasvu sekä elämänlanka ovat pelaamiseen liittyviä positiivisia teemoja.

Pelimaailmaan liittyi myös Olli-Pekka Saarenkylän puheenvuoro, jossa hän esitteli Metropolian Virtu-pilotin ”Uneksimo”. Kyseessä on lisätyn todellisuuden peli HUS:n Uuden lastensairaalan potilaille. Hankkeen projektipäällikkö, visuaalisen kulttuurin yliopettaja Juha Suonpää toi Virtu-terveiset Tampereen AMK:sta.

Hoivatyön lauluja ja tunnekoteja
Dokumenttiohjaaja Markku Heikkinen esitteli ensi vuonna elokuvateattereihin tulevaa lauludokumenttiaan, joka kertoo muun muassa hoivan digitalisoitumisesta. Heikkinen haluaa lähestyä elokuvan kautta polttavia kysymyksiä: Millaista on hyvä hoiva? Millaisessa ympäristössä me, nyt työikäiset, haluaisimme elää 84-vuotiaina? ”Jokainen kantaa mielenmaisemia, joista voi olla iloa elämän ehtoopuolella. Ehkä niitä voitaisiin loihtia virtuaalisesti”, Heikkinen puntaroi.

Anna-Liisa Lämsä (Mielenvireys ry) kertoi, millaisia odotuksia asiakkaalla voi olla virtuaalisesta elämyslääkkeestä. Lämsä painotti, että virtuaalikuntoutusta tarvitaan nykyistä enemmän. Esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko saattaa estää saapumisen tapaamisiin ja palvelujen äärelle. Positiiviset tunnemuistot eheyttävät ja vahvistavat, Lämsä muistutti. Tunnekodin voi tuoda tähän hetkeen väreillä, valoilla ja muilla visuaalisilla keinoilla mutta myös äänillä, tuoksuilla ja haptisilla elementeillä.

Seminaarin yhteydessä piipahdettiin OSAOn aistihuoneessa. Opiskelijoiden toteuttamassa tilassa aistikokemuksia säädellään esimerkiksi kuvilla, äänillä ja kosketuspinnoilla.

Alakko nää mua?
Ymmärrys kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on vahvistunut, vakuutti Pohjois-Pohjanmaan liiton aluesuunnittelija Auli Suorsa. Uusia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja asiantuntijaverkostoja on syntynyt, ja niitä myös haetaan aktiivisesti. ”Olen iloinen, että Oamk on mukana Virtussa. Sen kautta saamme vietyä osaamisen kehittämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sektorille”, Suorsa sanoi.

Loppukeskustelussa kiiteltiin ajatuksia herättävästä seminaarista ja toivottiin sille jatkoa. ”Aletaan toisiamme. Tulisimme mielellämme Virtun yhteistyökumppaniksi”, totesi Oulun kaupungin Intiön hoivakodin palvelupäällikkö Toini Kärenlampi.

Teksti ja kuvat: Journalismin yliopettaja, projektipäällikkö Satu Koho (Oamk)