Kiitokset!

Virtuaalinen elämyslääke - hanke päättyi 31.12.2020. Kiitämme kaikkia osallistujia ja yhteistyötahoja!