Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinto Pirstoutuvatko työurat? -projektille!

Työelämän tutkimus -lehden toimituskauden 1/2019-3/2021 parhaaksi artikkeliksi on valittu Pirstoutuvatko työurat? -hankkeen julkaisu "Työurien vakaus ja taantuma: yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut 2007-2015" (TT 2/2020).

Artikkelin tulosten mukaan lasten syntymä eriytti voimakkaasti naisten työuria, mutta ei juurikaan miesten. Parisuhde ennusti vakaata työuraa, ja eroaminen ja yksin eläminen vaihtelevia työuria. Myös parisuhteen muodostuminen seurantajaksolla liittyi epävakaampiin työuriin. Artikkelin kirjoittivat Katri-Maria Järvinen, Pasi Pyöriä, Satu Ojala, Liudmila Lipiäinen & Tiina Saari.

Koko artikkeli on luettavissa täällä:

https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/94815/53416