Pirstoutuvatko työurat? -hankkeen loppuraportti on TUPin vuoden kirja 2020!

TUPin vuoden kirjaksi 2020 valittiin Satu Ojalan ja Pasi Pyöriän toimittama kokoomateos Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Valinta julkistettiin 4.12.2021 Tampereen kirjamessuilla.

Voittajan valitsi professori Veli-Matti Värri. Hän perusteli valintaa seuraavasti:

Kirja on erinomaisesti toimitettu kokonaisuus. Kirjoittajien yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia yhdistävät vahva historiatietoisuus ja yhteiskuntateoreettisesti valistunut empiiristen tutkimusmetodien hallinta. Selkeä kieli ja konstailematon tyyli kutsuvat lukijoiksi muitakin kuin työelämän tutkijoita ja työvoimaviranomaisia. Kirjoittajat purkavat useita työelämää koskevia yksinkertaistuksia ja ennakkokäsityksiä taustoittaen samalla monien niin sanottujen ikuisuusongelmien juuria. He ennakoivat tulevaisuuden työurien ja globaalin kapitalismin keskinäistä ”dynamiikkaa” teknologisessa murroksessa, ja ehdottavat myös joitakin poliittisia ratkaisuja ja aloitteita valistuneelle kansalaiskeskustelulle. Huoli työn tulevaisuudesta on yhteinen. Kirja sopii kaikille ”yhteiskuntatieteellisesti lukutaitoisille”, mutta erityisen hyödyllistä luettavaa se on poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille, joilla on vaikutus-, päätös- ja hallintovaltaa työelämäämme.

Lue koko uutinen täältä:

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tupin-vuoden-kirja-purkaa-tyoelamaa-koskevia-yksinkertaistuksia