Tutkimusartikkeli: "Näköalattomuus ajaa miehiä työkyvyttömyyteen"

Aikaisempi työttömyys ja erityisesti heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle – naisilla vastaavaa yhteyttä ei löydetty.

Näin havaittiin Pasi Pyöriän, Satu Ojalan ja Jouko Nätin European Journal of Public Health -lehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin työolojen yhteyttä työkyvyttömyysriskiin Tilastokeskuksen työoloaineistojen ja niihin yhdistetyn rekisteriseurannan avulla.

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/nakoalattomuus-ajaa-miehia-tyokyvyttomyyteen