Konferenssiesitys sosiaalipsykologian päivillä Kuopiossa 11.4.2019

Hanke esittelee tutkimuksen osatuloksia otsikolla Sosiaalinen media työelämässä - Työn imua, organisaatioon samaistumista ja teknostressiä Sosiaalipsykologian päivillä Vastakkain - sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin Kuopiossa 12.-13.4.2019.