Aktoreiden hakuaikaa Valmentava mentorointi-ohjelmaan jatkettu 28.2. asti!

Kuva: Essi Kannelkoski

Vielä ehdit mukaan Tuottajapankin Valmentava mentorointi -ohjelmaan!

Tuottajapankin valmentava mentorointi -ohjelman tavoitteena on kehittää pirkanmaalaisten tuottajien ja tuottajamaisesti toimivien työtä. Ohjelma perustuu henkilökohtaiselle, tavoitteelliselle ohjaukselle. Ohjauksessa tarkastellaan mm. seuraavia oman työn kehittämiseen liittyviä teemoja: osaaminen, toimintaympäristö, itsen johtaminen, muiden johtaminen sekä toiminnan kehittäminen.

Mentorit on valittu joulukuussa 2012 päättyneen haun perusteella, mutta aktoreiden osalta hakuaikaa jatketaan vielä helmikuun 2022 loppuun asti.  Mentoroinnit alkavat huhtikuussa, joten mukaan ehtii hakea loistavasti vielä alkuvuonna!

Valmentava mentorointi on:

 • Kehittymiseen sitoutunutta ja kokeiluihin rohkaisevaa toimintaa, jossa mentoroitavan vahvuudet ja potentiaali saadaan käyttöön.
 • Luottamukseen perustuvaa, yhteisen ajattelun kehittämistä ja mielentaitojen soveltamista, missä hyödynnetään aikaisempaa osaamista ja kokemusta.
 • Tavoitteellista yhdessä oppimista, jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa ja tulevat toisistaan vaikutetuiksi. (Lähde: Alatalo Marjut, Ristikangas Marjo-Riitta & Ristikangas Vesa (2019): Valmentava mentorointi.)

Aktorilta toivomme:

 • Pystyt sitoutumaan kuuden kuukauden pituiseen prosessiiin (poislukien heinäkuu).
 • Sinulla on kokemusta tuottajana toimimisesta tai tuottajamaisesta työstä.
 • Haluat olla mukana kehittämässä tuottajan työtä ja arvostusta.
 • Sinulla avoin mieli ja halu oppia sekä kehittyä.

Mentorointiprosessi aktoreille:

 • Mentorointi kestää 6 kuukautta: yksi kahden tunnin tapaaminen kuukaudessa, tapaamiset huhti-, touko-, kesä-, elo-, syys-, ja lokakuussa.
 • Yhteinen päätöstilaisuus marraskuussa.

Valmentava mentorointi -ohjelman aikataulu

 • Päätökset mentoreista ilmoitetaan viimeistään 17.12.2021
 • Otamme yhteyttä kaikkiin ohjelmaan hakeneisiin aktoreihin viimeistään tammikuun 2022 aikana.
 • Mentoreiden valmennus käynnistyy tammikuussa 2022.
 • Yhteinen mentoroinnin käynnistystapaaminen huhtikuussa 2022.
 • Aktoreiden mentorointi käynnistyy huhtikuussa 2022.
 • Yhteinen päätöstapaaminen marraskuussa 2022.

Hae näin:

Aktorit: Kirjoita motivaatiokirje (maks A4), jossa kerrot missä teet työtä tällä hetkellä ja missä asioissa haluat erityisesti kehittyä työssäsi.  Palauta motivaatiokirje viimeistään pe 28.2.2022 mennessä osoitteeseen susanna.ihanus@tuni.fi.

Hakemukset ovat luottamuksellisia ja ainoastaan ohjelman valmentajan ja projektipäällikön käytettävissä valintoja varten.

Tule rohkeasti mukaan kehittämään uutta konseptia! Kerromme mielellämme lisää.

Lisätietoja voit kysyä:
Susanna Ihanus: susanna.ihanus@tuni.fi tai 050 530 2905
Carolina Pajula: carolina.pajula@tuni.fi tai 040 8012710 (29.11. jälkeen)