Lasten laboratoriomittaukset Tampereella

Etsimme 14-15-vuotiaita osallistujia lasten ja nuorten tunne-elämän kehittymistä mittaavaan tutkimukseen. Tutkimus sisältää yhden mittauskäynnin, joita toteutetaan Tampereen yliopiston keskustakampuksella syksyn 2023 aikana.

Tutkimus on osa Tampereen yliopiston Tunteet läpi elämän -projektia, josta löydät lisätietoa näiltä projektin nettisivuilta. Tutkimukseen kuuluu laboratoriomittaus, johon kuuluu haastatteluosio sekä videoiden arviointitehtävä. Haastatteluosiossa osallistuja tekee tunteiden havaitsemiseen ja kokemiseen liittyviä tehtäviä yhdessä tutkimusavustajan kanssa. Videoarvioinnin aikana osallistuja katselee tunnepitoisia videokatkelmia sekä arvioi niiden herättämiä tunteita. Lisäksi mittaamme videoiden katselun aikana silmänliikkeitä ja sykettä.

Tutkimuksen aikana esitämme osallistujille lyhyitä, tv-sarjoista ja elokuvista valittuja videokatkelmia. Kaikkien tutkimuksessa käytettävien videokatkelmien ikärajamerkinnät ovat joko S tai 7. Videokatkelmat kuvaavat tunnepitoisia tilanteita. Osallistujan tehtävänä on arvioida katkelman herättämiä tunteita täyttämällä katkelmien välissä arviointilomakkeita. Videoiden katselun aikana mittaamme lisäksi silmänliikkeitä silmänliikekameran avulla sekä sykettä kahden iholle tarralla kiinnitettävän sensorin avulla (toinen kiinnitetään solisluun kohdalle, toinen vasemman kylkiluun kohdalle). Mittauksen aikana osallistuja istuu mukavasti tuolissa. Tutkimuksen suorittaja on samassa tilassa osallistujan kanssa ja osallistuja voi halutessaan keskeyttää mittauksen missä tahansa vaiheessa ilman seuraamuksia.

Tutkimus toteutetaan Human Information Processing Laboratoryn tiloissa Tampereen yliopistossa (Kanslerinrinne 1). Mittaukset voidaan toteuttaa myös ilta- ja viikonloppuaikoina. Mittauksiin varataan aikaa kaksi tuntia. Kiitokseksi tutkimukseen osallistumisesta annamme osallistujalle Finnkinon elokuvalipun.

 Lapsi voi osallistua kokeeseen, jos hän
– on mittaushetkellä 14-15-vuotias
– puhuu suomea äidinkielenään

Lisätietoa tutkimuksesta löydät tutkimustiedotteesta tai ottamalla yhteyttä tutkimusryhmään. Perehdythän ennen ilmoittautumista myös tutkimuksen tietosuojaselosteeseen.

Tutkimukseen osallistumiseksi pyydämme huoltajia täyttämään yhteystietonne tämän ilmoittautumislomakkeen kautta. 15-vuotiaat osallistujat voivat täyttää ilmoittautumislomakkeen itse.

Tutkimusryhmä on ilmoittautumisen jälkeen teihin yhteydessä mittausten aikatauluttamista varten.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Tuloksia käsitellään ryhmätasolla eikä yksittäistä osallistujaa ole mahdollista tunnistaa tuloksista. Tulokset julkaistaan osana Tunteet läpi elämän -projektia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.