Julkaisut

Kirjalliset esitykset:

TAIKOJA II  1.11.2018 ->

Mäkinen, M. (2021) Perustaidot osallisuuteen kompleksisessa maailmassa. Kasvatus 52 (1), 116–121: https://journal.fi/kasvatus/article/view/107973  (Kohteeseen pääsy vaatii tilauksen).

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2020) Testeistä oppimisen olohuoneeseen ja digituutorointiin. Aikuisten perustaidot paremmiksi uusilla käytännöillä ja koulutusmalleilla. Aikuiskasvatus 40 (4): https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100542

Mäkinen, M. & Päällysaho, T. (2020) Suomen kieltä, digitaitoja vai vuorovaikutustaitoja? Perustaidot maahanmuuttajien näkökulmasta. Siirtolaisuusinstituutti 2/2020. Saatavilla myös: https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/siirtolaisuus-migration/

Mäkinen, M. (2020) Mitä ovat korona-ajan perustaidot? Puheenvuoro. Uusi Suomi, verkkolehti.

Mäkinen, M. & Päällysaho, T. (2020) Maahanmuuttajien perustaidot arjen, työelämän ja tutkintovaatimusten risteyksessä. EPALE. Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi: https://epale.ec.europa.eu/fi/node/151743

Mäkinen, M. (2020) Perustaidot paremmiksi TAITO-ohjelman malleilla – Perustaitotestistä Oppimisen olohuoneeseen ja TAHTI-pajoihin. EPALE: https://epale.ec.europa.eu/fi/node/152074

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2019) Monet aikuiset tarvitsevat tukea perustaitojensa kehittämiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2019/monet-aikuiset-tarvitsevat-tukea-perustaitojensa-kehittamiseen.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2019) Ikääntyvien työntekijöiden perustaidot kehittyvät parhaiten arjen tarpeisiin kytkemällä. Tammelin & Otonkorpi-Lehtoranta (toim.) Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Työelämän tutkimuspäivät 2018-Konferenssijulkaisu. TamPub. Tampere.

Mäkinen, M. (2019) Sadoilla tuhansilla aikuisilla puutteita perustaidoissa – myös arjenhallinta on perustaito. Aamulehti 5.5. ja Aamulehti verkossa/mielipiteet

Mäkinen, M. (2018) Miten aikuisten perustaidot määritellään? Aikuiskasvatus 38(4), 304-319. Saatavilla myös verkossa.

Sihvonen, M. (2018).  Pelastusrengas putoamisvaarassa oleville. Tiedosta – Tietoyhteiskunnan kehittäjä 2/2018

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2018) Digiajan perustaidot. Teoksessa Viteli & Östman (toim.) Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere.

Saikkonen, L. & Mäkinen, M. & Alanne E-L. (2018) Digitalisaation haasteista digitutor-malliin – metallialan tuotantotyöntekijöiden tietotekniikkaan liittyvät osaamispuutteet ja kehittämistarpeet. Teoksessa Viteli & Östman (toim.) Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018 -konferenssin tutkijatapaaminen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere.

Konferenssi- ja seminaariesitykset:

Sihvonen, M. (2021). Matka jatkuu. Yhdessä yli digikuilun – tukea käden ulottuville. InPromptu-hankkeen päätöswebinaari 11.3.2021.

Mäkinen, M. (2020). Perustaidot osallisuuteen? Hankesadon korjuu ja puinti -webinaari, Helsinki 4.11. 2020.

Mäkinen, M. (2020). Mitä ovat nykypäivän perustaidot? Kansalaisen perustaidot -seminaari (webinaari), Helsinki 25.4.2020.

Sihvonen, M. (2020). Perustaitojen edistäminen 2020-luvulla. Perustaidot paremmiksi -seminaari, Tampere 5.2.2020.

Tikkamäki, K. & Sihvonen, M. (2018) Aikuisten perustaidot ja osaaminen työelämässä – työpaja. Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto 1.11.2018.

Muut julkaisut:

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2021) Perustaitotesti käyttäjien näkökulmasta. Selvitys Perustaitotestin käyttäjäkokemuksista.

Mäkinen, M. (2020) Perustaidoilla osalliseksi? EPALE Blogi. Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi: https://epale.ec.europa.eu/fi/node/163467

Mäkinen, M. (2020). Poikkeusaika vaikutti TAITO-ohjelman hankesuunnitelmiin ja vaikeutti taidoiltaan heikoimpien tavoittamista. Selvitys Korona-ajan vaikutuksista hanketoimintaan.

Mäkinen, M.; Pyhtilä, P. (2020) EPALEn Aikuisten matkassa podcast 2 (toim. Westö, J. & Palmén, M.): Aikuisoppijan perustaidot.

Palmén, M. (2020) Yleiskuva aikuisten perustaidoista kaipaa lisää sävyjä. Haastattelu (Mäkinen) EPALEn julkaisussa.

Sihvonen, M. (2019). Verstas: Miten sinulla on perustaidot hallussa? Radio Moreeni. 29.10.2019. https://soundcloud.com/radio_moreeni/verstas-29102019-miten-sinulla-on-perustaidot-hallussa

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2019) Selvitys TAITO-ohjelman hankkeiden tuloksista 11/2019. https://projects.tuni.fi/taikoja/2019/12/11/selvitys-taito-ohjelmasta-11-2019/

TAIKOJA I (1.9.2015 – 31.10.2018)

Kirjalliset esitykset:

Sihvonen, M. & Vaalgamaa, M. (2018). TAIKOJA-koordinaatiohanke verkottaa perustaitoalan asiantuntijoita. HAMK Unlimited Professional 20.6.2018. Haettu [20.6.2018] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/taikoja-koordinaatiohanke

Mäkinen, M. (2018). Katsaus Taikoja-hankkeen tutkimuksiin. HAMK Unlimited Professional 20.6.2018. Haettu [20.6.2018] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/muut/katsaus-taikoja-hankkeen-tutkimuksiin

Sihvonen, M. & Vaalgamaa, M.(toim.) (2018). Puhetta perustaidoista. TAIKOJA-hankkeen Issuu-julkaisu. 5.6.2018. Haettu [15.11.2018] osoitteesta: https://issuu.com/hamkuas/docs/taikoja_hankejulkaisu

Mäkinen, M. (2018) Taikoja verkottaa aikuisten perustaitoja kehittäviä hankkeita. EPALE: https://ec.europa.eu/epale/fi/resource-centre/content/taikoja-verkottaa-aikuisten-perustaitoja-kehittavia-hankkeita

Mäkinen, M., Saikkonen, L., Muhonen, M. & Sihvonen, M. (2017). Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa. Työelämän Tutkimus 2/2017

Mäkinen, M. (2017) Multimodaalinen blogi, digitutorit ja ICT-taitojen sparraus – uusia malleja digitaitojen oppimiseen. SeOppi 01/2017

Ritala (toim.) (2017). Digitaitojen puute jarruttaa työuria kaupassa. Pam-lehti verkossa 20.3.2017

Mäkinen, M. (2016). Heikot perustaidot jarruttavat keski-ikäisten työllistymistä. Puheenvuoro. Talouselämä 18.8.2016
<Saatavilla WWW-muodossa: http://www.talouselama.fi/tebatti/puheenvuoro/heikot-perustaidot-jarruttavat-keski-ikaisten-tyollistymista-6574923>

Ahvenjärvi, H-R., Oksanen, T. & Sihvonen, M. (2016). Kokeilemalla kehittämistä – Puhti-osaprojekti sisältöjen ja projektikäytäntöjen kehittämisen äärellä. Teemaseminaariartikkeli. AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2016.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Tietoteknisten taitojen puutteet maahanmuuttajien kotoutumisen haasteena. Aikuiskasvatus 4/2016.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Maahanmuuttajien digivalmiuksien haasteet sekä ratkaisut oppimisessa ja osallistumisessa. Teoksessa Viteli Jarmo & Östman Anneli (toim.), Tuovi 14 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 22. Tampere. <Saatavilla WWW-muodossa: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100124/978-952-03-0307-5.pdf?sequence=1>

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Perustaitojen remontti tarpeen. Näkökulma-artikkeli. Aamulehti 10.2.2016.

Konferenssi- ja seminaariesitykset:

Mäkinen, M. (2018). Puhetta perustaidoista – perustaitoja käsittelevät diskurssit. Taikoja-hankkeen päätösseminaari. Helsinki 5.6.2018

Sihvonen, M. (2018). Perustaitoja vertaisoppien. Kansainvälinen Vertaistuen päivä, Helsinki 18.10.2018

Sihvonen, M. (2018). Perustaidot paremmiksi henkilökohtaisen tuen ja vertaisoppimisen keinoin. Maahanmuuttajat, ammatit ja osaaminen -seminaari, Turku 31.10.2018

Sihvonen, M. & Mäkinen, M. (2018). Kohti osallistavaa perustaitojen kehittämistä. Osallisena verkossa – päätösseminaari. Helsinki 23.3.2018

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2018). Digiajan perustaidot. ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna 11.4.2018 .

Saikkonen, L. & Mäkinen, M. & Alanne, E-L. (2018) Digitalisaation haasteista digitutor-malliin. Metallialan työntekijöiden tietotekniikkaan liittyvät osaamispuutteet ja kehittämistarpeet. ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna 11.4.2018.

Sihvonen, M. (2017). Taito-ohjelman rahoitusta saaneet projektit ja yhteistyömahdollisuudet. NAO-MAO-seminaari, Vaasa 7.6.2017

Mäkinen, M., Saikkonen, L., Muhonen, M. & Sihvonen, M. (2017). Insufficient and outdated digital skills as an obstructive factor in the careers of the ageing. Poster presentation. WORK2017 – Work and Labour in the Digital Future. Turku. Finland. 18.08.2017

Muhonen, Mäkinen, Saikkonen, Sihvonen (2017) Kaupan alan työntekijöiden digitaidot testissä – jäävätkö rivityöntekijät digitalisoituvan työelämän jalkoihin? ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna 5.4.2017.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). Maahanmuuttajien digivalmiuksien haasteet sekä ratkaisut oppimisessa ja osallistumisessa. ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna 13.4.2016.

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). TAITO-ohjelma ja aikuisten perustaidot. Osallisena Verkossa -seminaari 20.9.2016

Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2016). ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen. Kaupan alan työntekijöiden ICT-taitojen vahvistaminen -seminaari 2.11.2016