TAIKOJA II -hanke

TAIKOJA II -hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaan valituille hankkeille. ESR-rahoitteinen ohjelma keskittyy aikuisväestön ICT-, numero- ja lukutaidon kehittämiseen esimerkiksi niiden väestöryhmien keskuudessa, jotka ovat tauon jälkeen palaamassa takaisin työelämään. Koordinointihankkeen tehtävänä on verkottaa alueen toimijoita sekä viedä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja osaksi pysyviä koulutusrakenteita.

TAIKOJA II-konsortiossa ovat mukana: Tampereen yliopisto – Koordinointi ja arviointi
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Opintokeskus Sivis – Viestintä
Turun ammattikorkeakoulu Oy – Hankeverkoston koulutus

sähköposti: info(at)taikoja.fi

Ota yhteyttä:

mika
Mika Sihvonen
050 318 5898
mika.sihvonen(at)tuni.fi

maarit
Maarit Mäkinen
maarit.makinen(at)tuni.fi

eeva
Eeva Jeronen
eeva.jeronen(at)ok-sivis.fi


Carolina Rebhan
carolina.rebhan(at)ok-sivis.fi


Ritva Hyttinen
ritva.hyttinen(at)turkuamk.fi
044 907 2891


Virpi Raivonen
virpi.raivonen(at)turkuamk.fi
044 9074 977


Tiina Suni
tiina.suni(at)turkuamk.fi
044 9072 855

(Turku AMK -kuvat: Antti Ala-Könni)

https://www.facebook.com/taikojahanke

Twitter: @TaikojaHanke
Facebook: Taikoja

Julkaisut:

https://projects.tuni.fi/taikoja/julkaisut/

Hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste


Blogin toimituskunta:

Mika Sihvonen, Tampereen yliopisto

Eeva Jeronen, Opintokeskus Sivis

Carolina Rebhan, Opintokeskus Sivis

Tiina Suni, Turun ammattikorkeakoulu