Solidariteetit käytäntöön!

Nuorten arkiyhteisöt ehkäisevän sosiaalityön areenana.

Lue SoliPro-hankkeen uusin blogi:

Mistä on kyse?

Nuorten keskinäinen solidaarisuus vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, mutta miten nuoret rakentavat solidaarisia suhteita? Tässä projektissa tarkastelemme nuorten arkea ja solidaarisuuden kokemuksia moninaisuuden näkökulmasta. Nuoret eivät välttämättä enää jaa samoja arvoja ja tästä syystä juuri solidaarisuus tarjoaa kiinnostavan näkökulman nuorten arkeen.